Menu
Nieuws

Natuurbeleid gericht op samenleving, een aarzelend begin

Het Natuurpact uit 2013, waarin rijk en provincies afspraken hebben gemaakt over het natuurbeleid, is uit de startblokken. Om biodiversiteitsdoelen te halen, zijn provincies goed op weg, maar versterking van maatschappelijke betrokkenheid staat nog in de kinderschoenen.

false