Nieuws

Natuurbeleving deels bepaald door afkomst

Etnische afkomst speelt een rol bij de beleving van natuur. Natuurorganisaties moeten daar meer rekening mee houden als ze het draagvlak voor hun werk willen vergroten.

Dat is advies van Marjolein Kloek, die in haar proefschrift ‘Colourful green’ verschillen in recreatief gedrag en natuurbeleving onderzocht tussen Nederlandse jongvolwassenen van Turkse, Chinese en autochtone komaf. In het artikel ‘Draagvlak voor natuur moet kleurrijker’ uit Resource wordt aandacht besteed aan dit onderzoek, dat Kloek hield in opdracht van Staatsbosbeheer.

Groene ruimte

Op dit moment is één op de vijf Nederlanders allochtoon, terwijl natuurbeheer vooral een ‘witte’ aangelegenheid is. Uit het onderzoek blijkt dat Chinese Nederlanders nauwelijks gebruik van de groene ruimte maken. Slechts 30 procent had de afgelopen drie maanden groen binnen de woonplaats bezocht en maar 20 procent buiten de woonplaats. Van de Turkse jongeren daarentegen had 70% groen binnen de woonplaats bezocht en -net als autochtone jongeren- 40% buiten de woonplaats.

Identiteiten

Etniciteit speelt dus een rol, concludeert Kloek in het artikel. ‘Niet het feit dat je allochtoon bent is daarbij relevant, maar wat je culturele achtergrond is. Je kunt allochtonen niet over één kam scheren. Maar etniciteit is niet het enige. Iedere persoon heeft meerdere identiteiten. Je bent niet alleen van Turkse of Chinese afkomst, je bent ook jongere of bijvoorbeeld natuurliefhebber. Al die verschillende identiteiten bepalen hoe je over natuur denkt en hoe je natuur beleeft.’

Foto: Pixabay