Menu
Nieuws

Natuurherstel in de bodem

De voedingssamenstelling in de bodem en het bodemleven speelt een belangrijke rol bij het behoud van soortenrijke graslanden. Het onderzoeksprogramma Biodiversteit Werkt keek naar manieren om dat bodemleven te beinvloeden.

false

Publicaties

(5)