Nieuws

Natuurinclusief bouwen voor bijen

Je kunt bij bouw of verbouw van gebouwen verschillende maatregelen nemen waar wilde bijen van profiteren. Zo kun je nesthulpen aanbieden, denk aan een bijenhotel. En een sedumdak is een goede voedselvoorziening voor wilde bijen.

Binnen het project 'Natuurinclusief Borgen (NiB)' is een inventarisatie gemaakt van mogelijk natuurinclusieve maatregelen in de bouw. Omdat de wens bestaat bij de verbouw van een basisschool in de Haarlemmermeer om voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen te creëren, is een selectie gemaakt van potentiële maatregelen waar wilde bijen van profiteren.

De brochure 'Natuurinclusieve maatregelen voor wilde bestuivers in de bouw' zet die mogelijkheden op een rij. Er is gekeken naar effectiviteit en mogelijke toepassingen die je tijdens de bouw of verbouw kunt realiseren, of die je nadien nog kunt uitvoeren.

Bijenhotels

Bijenhotels zijn praktisch gezien eenvoudig aan te brengen. Die bijenhotels kunnen nestgelegenheid bieden aan tientallen Nederlandse solitaire wilde bijensoorten, zoals de rosse metselbij, gehoornde metselbij of tuinbladsnijder. Ook verschillende soorten solitaire wespen maken wel gebruik van deze nesthulpen. Je kunt daarvoor gebruik maken van bijenstenen: een steen met gaten van verschillend diameters voor de nestelende bijen, of een open steen die je kunt vullen met bambo of rietstengels. Je kunt ook losse bijenhotels ophangen.

Maar je kunt meer doen om bijen te helpen met nestelen. Verschillende bijensoorten kunnen nestelen in voegen van verticale, oude muren met kalkmortel. Kalkmortel is een relatief zacht en broos materiaal en is niet geschikt voor buitenmuren van gebouwen. Toch zou je die kalkmortel wel kunnen gebruiken in sier- of afscheidingsmuren. Voor de vele bijensoorten die ondergronds nestelen, kun je gebruik maken van halfbestrating of een open verharding: een bestrating waarbij open zandvoegen aanwezig zijn.

Voedselbron

Ook met een groen dak met Sedum-soorten kun je bijen helpen, omdat die beplanting als voedselbron kan functioneren voor verschillende wilde bijensoorten. Ook een groene wand kan helpen. In dat geval heeft het de voorkeur om inheemse planten te gebruiken. Je zou een muur ook kunnen vergroenen door een muur te laten begroeien met inheemse klim- en leiplanten, zoals klimop. Daarmee help je bijvoorbeeld de klimopbij (Colletes hederae).

(Bron foto: Sciffler via Pixabay)