Menu
Nieuws

Natuurinclusieve landbouw in het onderwijs

Natuurinclusieve landbouw is actueel en urgent. Het is landbouw die een brug slaat tussen biodiversiteit, verantwoord voedsel produceren en een gezonde economie. Het zou een plaats moeten krijgen in groen onderwijs. In een Masterclass werden mogelijkheden verkend.

false