Nieuws

Natuurinclusieve landbouw op Voedseltop

EZ-staatssecretaris Martijn van Dam ontving op 26 januari bij de Nationale Voedseltop in Den Haag het Manifest Natuurinclusieve landbouw.

In het manifest spreken enkele honderden initiatiefnemers de ambitie uit om in de vorm van een levend laboratorium de natuurinclusieve landbouw in Nederland bottom-up te ontwikkelen. Daarmee willen zij de eerste stap zetten naar een werkelijke re-integratie van natuur en landbouw, naar soevereiniteit van mensen over voedsel en naar de bronnen van een vitaal platteland. Het mondiale voedselsysteem waarin landbouw en natuur van elkaar gescheiden zijn, het bodemkapitaal onuitputtelijk leek en de landbouw moet streven naar blijvende productieverhoging is toe aan een nieuw hoofdstuk, aldus de toelichting op het manifest. Biodiversiteit is volgens het manifest de basis voor alle landbouwkundige productiviteit en het agrarisch landschap is op zijn beurt de basis voor een groot deel van de flora en fauna waarvoor we Europese beschermingsverplichtingen zijn aangegaan.

Steun

Het netwerk mikt op actieve betrokkenheid van 8.000 boeren en 250 coöperaties en sociale ondernemingen in 2030 en steunbetuigingen van 1 miljoen burgers. Op natuurinclusievelandbouw.nl vind je meer informatie over de ambities en activiteiten van het netwerk en is het manifest te downloaden. Het manifest is ondertussen door een kleine vierhonderd organisaties en personen ondertekend. Van de groene onderwijsinstellingen ondertekenden al HAS Hogeschool, Aeres en Nordwin College. De overige groene onderwijsinstellingen zijn uitgenodigd zich hierbij aan te sluiten.

Vanwege het belang van natuurinclusieve landbouw voor groen onderwijs, produceerde Groen Kennisnet in opdracht van het ministerie van EZ een dossier over dit thema.

Voedselbeleid toekomst

Het Manifest Natuurinclusieve Landbouw was een van de circa dertig initiatieven die op de Nationale Voedseltop - georganiseerd door de ministeries van EZ, VWS, BZ en IM - de revue passeerden. Ruim 150 invloedrijke beslissers uit de Nederlandse voedselwereld waren bij elkaar om samen invulling te geven aan het voedselbeleid van de toekomst. Ook de ministers Edith Schippers (VWS) en Lilianne Ploumen (BZ) en de staatssecretarissen Martijn van Dam (EZ) en Sharon Dijksma (IM) waren er bij. Vertegenwoordigers van onder meer de landbouw, levensmiddelenindustrie, bedrijfsleven, zorginstellingen, supermarkten, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen presenteerden hun meerjarige afspraken om de transitie naar een gezonder, duurzamer en veiliger voedselsysteem te versnellen. Samen met de gehele sector wil het kabinet ervoor zorgen dat Nederland binnen vijf jaar voorop loopt met veilige, gezonde en duurzame voeding.

Op de website van de Nationale Voedseltop vind je alle informatie over het doel van de voedseltop, de thema's en presentaties en de slotverklaring ' Voldoende, veilig, gezond en duurzaam voedsel voor iedereen'.

(Bron foto: RVO)