Menu
Nieuws

Natuurinclusieve windmolenparken op zee

Windenergie is duurzame energie. Om voldoende windenergie te produceren worden veel windmolens in de Noordzee gebouwd. Die windmolenparken hebben effect op het leven in en op zee zoals zeezoogdieren, vogels, vleermuizen of schelpdieren, maar bieden ook kansen.

false