Nieuws

Natuurinclusieve windmolenparken op zee

Windenergie is duurzame energie. Om voldoende windenergie te produceren worden veel windmolens in de Noordzee gebouwd. Die windmolenparken hebben effect op het leven in en op zee zoals zeezoogdieren, vogels, vleermuizen of schelpdieren, maar bieden ook kansen.

Om de klimaatdoelen te halen worden op de Noordzee veel windmolens gebouwd. Over tien jaar telt de Noordzee naar verwachting honderd windparken, schrijft Wagenings onderzoeker Tobias van Kooten in het bericht 'Bescherming natuur bij windparken op zee'. Als ecoloog bij Wageningen Marine Research coördineert hij het windmolenonderzoek op zee waarbij effecten op populaties en gemeenschappen van vissen en ongewervelden onderwerp van studie zijn.

Klap van de molenwiek

In zijn bijdrage op dialoog.wur.nl schrijft hij dat de windmolenparken effect hebben op verschillende diergroepen. Vleermuizen vliegen bijvoorbeeld over de Noordzee en kunnen dan geraakt worden door de windmolens. Groen Kennisnet berichtte daar in 2016 al over. Ook zeevogels kunnen sterven door een klap van de wieken. Vooral 's nachts is het gevaar groot wanneer ze de molens niet kunnen zien. Het blijkt dat de ene soort er meer last van heeft dan de andere.

Zoogdieren

Zeezoogdieren zoals bruinvissen en zeehonden hebben last van de bouwwerkzaamheden. Het heien voor de fundering levert zoveel geluidsoverlast voor de dieren dat ze er doof van kunnen worden. Ze zullen hun zwemroutes verleggen en een andere leefgebied zoeken.

Ecosysteem

Maar de windmolenparken hebben ook positieve effecten. Zo bieden de funderingen van de windmolens houvast aan mosselen zachte koralen en zeeanemonen waardoor garnalen, kreeftachtigen en vissen worden aangetrokken. Wat het effect op de visstand is, is nog niet duidelijk, schrijft Van Kooten. Maar duidelijk is wel dat er een nieuw ecosysteem ontstaat.

Mogelijk dat een windmolenpark andere functies kan vervullen zoals vis-, mossel- of zeewierteelt. In een gezamenlijke position paper noemen WUR en ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) dat de energietransitie een uitdaging is. Die transitie biedt kansen voor het vormgeven van nieuwe cultuurlandschappen.

Nieuwe omstandigheden

Ook Wagenings hoogleraar Tinka Murk sprak tijdens haar inauguratie over de vraag hoe je economische activiteiten kunt combineren met een gezond ecosysteem. Zij vindt dat we moeten zorgen dat de Noordzee divers en rijk genoeg is om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Alle ecologische functies moeten in de Noordzee vervuld kunnen worden. Vanaf de planning van activiteiten in de Noordzee moet je daarom de risico's en kansen voor het milieu meewegen, zegt ze.

(Bron foto: Shutterstock)