Menu
Nieuws

Natuurlijk kapitaal: de worm, hij ploegde voort

Het natuurlijk kapitaal van de bodem gaat langzaam achteruit. Dit blijkt uit een vingeroefening voor de Digitale Atlas Natuurlijk Kapitaal (DANK) die in ontwikkeling is. Een andere vingeroefening maakt duidelijk wat de waarde is van wormen, uitgedrukt in ploegcapaciteit.

false

false

false

false

false

false

false