Nieuws

Natuurlijker grasland voor paarden

Een meer natuurlijk schraal kruidenrijk grasland is goed voor paarden. De kwaliteit van het gras sluit beter aan bij de voederbehoefte van het paard. Bovendien help je zo de weidevogels. Paardenhouders in Noord-Holland zijn al begonnen met omvorming van hun grasland.

Het gaat niet goed met de weidevogels. Dat heeft deels te maken met de graslanden die weinig soortenrijk zijn. Het graslandbeheer van veel paardenhouders is gericht op hoge productie. De graslanden worden intensief bemest, maar is dat wel nodig? Kun je ook paarden houden op meer natuurlijke graslanden? Heb je dan vodloende gras? En is dat gras wel gezond?

Natuurgras

Het zijn de vragen die de Weidevogelgroep Eilandspolder en Landerade bezig hield. De groep vroeg de Wetenschapswinkel van Wageningen Universiteit de feiten op een rij te zetten. De factsheet 'Is natuurgras geschikt voor paarden?' laat zien dat het houden van paarden samen kan gaan met het realiseren van hoge natuurwaarde. Schraal kruidenrijk gras sluit beter aan bij de voederbehoefte van het paard en vergroot de foerageermogelijkheden en vegetatiestructuur voor weidevogels aanzienlijk.

Voerbehoefte

Paarden eten gras om in hun energie- en eiwitbehoefte te voorzien. De maximale opname aan voer in droge stof (ds) kan per dag zo'n 2% van het lichaamsgewicht bedragen. Zo kan een pony van 200 kg ongeveer 4 kg ds per dag opnemen, een paard van 600 kg zo’n 10-12 kg ds per dag. De wetenschapswinkel heeft gekeken of verschillende typen graslanden - ze onderscheiden zeven typen - in de onderhoudsbehoefte van paarden kan voorzien. Dat blijkt zo te zijn.

Wel is de opbrengst van schrale kruidenrijke graslanden een stuk lager. Geschat wordt dat een schraal grasland 4 ton droge stof per ha opbrengt. Dat zou voldende zijn om een paard van 600 kg en een maximale voeropname per etmaal te voeden. Heb je een hoogproductief grasland, dan is dat voldoende om drie paarden te voeden.

Omschakelen

Er liggen dus kansen voor paardenhouders. Ze zouden kunnen omschakelen naar een schraal grasland. Dat betekent dat ze hun bemesting moeten terugbrengen. De omschakeling is een proces dat een aantal jaren in beslag neemt. Het duurt zo'n 10 tot 15 jaar voordat er een gevarieerd bloemrijk grasland ontstaat.

De resultaten zijn in de zomer van 2016 door zo'n twintig paardenhouders in Laag Holland overgenomen. Zij gaan in een netwerk aan de slag met omvorming van hun graslandbeheer.

(Bron foto: Shutterstock)