Menu
Nieuws

Natuurnetwerk ligt op schema

De provincies liggen ruim op schema met de inrichting van het Natuurnetwerk, zo blijkt uit de tweede voortgangsrapportage van het Natuurpact. Tot 2027 moeten de provincies nog ruim 50.000 hectare natuur, ofwel 8% van het Natuurnetwerk realiseren.

false