Nieuws

Natuurorganisaties: breng etnische diversiteit in beeld

Natuurorganisaties doen er goed aan meer rekening te houden met etnische achtergrond van hun bezoekers. Maar in hun publicaties laten ze vooral blanke Nederlanders zien. Natuurorganisaties zouden etnische diversiteit meer in beeld moeten brengen.

Etnische achtergronden spelen een rol bij de beleving van natuur. Allochtone Nederlanders komen minder vaak in de natuur dan autochtone Nederlanders, zo bleek uit het promotieonderzoek van Marjolein Kloek. Ze onderzocht de verschillen in recreatief gedrag en natuurbeleving tussen Nederlandse jongvolwassenen van Turkse, Chinese en autochtone afkomst.

Etnische achtergrond

Het proefschrift 'Colourful Green', dat in 2015 verscheen, liet ze zien dat Chinese Nederlanders nauwelijks gebruik maken van de groene ruimte maken. Slechts 30 % van hen had in drie maanden groen in hun eigen woonplaats bezocht en maar 20 % buiten de woonplaats. Turkse en allochtone jongeren kwamen vaker in de natuur. Van hen had 70% groen binnen de woonplaats bezocht en 40% buiten de woonplaats. Natuurorganisaties moeten meer rekening houden met de etnische achtergrond van hun bezoekers, willen ze het draagvlak voor hun werk vergroten, zo luidde haar advies.

In beeld

In vervolg op dat onderzoek analyseerde Kloek of natuurorganisaties in hun bladen en websites mensen met een andere etnische achtergrond in beeld brengen. Zie je de diversiteit terug in foto's? Kloek analyseerde met enkele medewerkers meer dan 20.000 foto's van verschillende natuurorganisaties. In vakblad Natuur Bos en Landschap doet ze verslag van die analyse in het artikel 'In beeld'.

Volgens het CBS is momenteel 21% van de bevolking allochtoon en 12% van niet-Westerse komaf. Maar op de foto's zie je veel minder mensen van een andere etnische acthrgrond. Als natuurorganisaties mensen in beeld brengen, blijkt dat op slechts 6% van de foto's een of meerdere 'niet-blanken' voorkomen. En op slechts 2% van de foto’s zijn alle identificeerbare mensen 'niet-blank'.

Etnische diversiteit

De 'niet-blanken' op de foto’s vallen bovendien niet erg op, zo schrijft ze. Het gaat hoofdzakelijk om licht-getinte mensen die wat betreft kleding weinig verschillen van 'blanken’. Zo kom je maar een enkele keer op de foto's een vrouw tegen met een hoofddoek.

Kloek vindt het belangrijk dat natuurorganisatie zich nadrukkelijker richten op mensen met een andere etnische achtergrond. Zo is uit onderzoek bekend dat sommige groepen allochtonen extra gevoelig zijn voor obesitas en diabetes. Voor deze mensen kunnen natuur en fysieke beweging een positieve rol voor de gezondheid. Daarom vind ze het belangrijk dat natuurorganisaties in hun afbeeldingen de etnische diversiteit in Nederland goed representeren, met alle bijbehorende gelaatskleuren, kledingstijlen en activiteiten.

(Bron foto: Pixabay.com)