Nieuws

Natuurroer om, een maand later

Staatsbosbeheer gooit het roer om. Voortaan moet natuur uit het verdomhoekje. Daarnaast wil de organisatie minder afhankelijk worden van de overheid. Hoe kansrijk is dit idee?

“Nieuw elan”, kondigde Staatsbosbeheer, met ruim vijftig andere organisaties, aan. In de natuurwereld gonst het Trouw-bericht van 29 september nog wat na, maar wat het precies betekent blijft onduidelijk. Op Groen Kennisnet staan de komende weken visies en analyses van betrokkenen. Voor nu antwoord op vijf vragen.

Wat willen de organisaties precies?

Meer commerciële samenwerking, geld verdienen aan groene diensten en ondertussen de biodiversiteit vergroten. Natuur zat in de hoek waar de klappen vielen en daar willen de organisaties nu vanaf. Daarmee is niet gezegd dat ze precies hetzelfde willen; er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. Staatsbosbeheer wil het meest veranderen.

Waarom vooral Staatsbosbeheer?

Vooral Staatsbosbeheer is ambitieus. De organisatie krijgt straks veel minder geld van de overheid. Nu wordt de organisatie nog rechtstreeks gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken Landbouw en Innovatie, straks krijgen ze via de Subsidie Natuur en Landschap (SNL) alleen nog een deel van het beheer vergoed. “We willen eigenlijk meer ruimte om onze maatschappelijke ambities ook in de toekomst waar te blijven maken”, vertelt woordvoerder Joke Bijl. “Veel taken zijn in de toekomst niet meer vanzelfsprekend, zoals jeugd en educatie, onze samenwerking met zorginstellingen en met reclassering”. Om die doelen waar te maken moet er dus eigen geld verdiend worden.

Zijn de Staatsbosbeheerplannen realistisch?

Dat is de vraag. Op zich levert natuur veel geld op, bijvoorbeeld aan horeca en hogere huizenprijzen, maar dit geld komt zelden bij natuurorganisaties terecht. Onderzoekers van Alterra (onderdeel van Wageningen UR) betoogden dit voorjaar nog dat subsidie geven efficiënter is dan de maatschappij geld laten betalen voor de zogenaamde ecosysteemdiensten. Maar, eigenlijk is deze vraag niet zo relevant. De rijksoverheid trekt zich terug, dus Staatsbosbeheer moet wel.

Maar toch, hoe realistisch is het?

De plannen zijn nog niet doorberekend, maar er zijn diverse initiatieven. Een Nationaal Bossenfonds bijvoorbeeld, waarin Staatsbosbeheer samen met Trees for Travel particulieren hun reisbewegingen laat compenseren. De afgelopen jaren is de eigen omzet van Staatsbosbeheer trouwens al wat toegenomen. In 2000 werd bijna 34 miljoen zelf verdiend, afgelopen jaar was dat ruim 51 miljoen. Die toename zit vooral in “overige producten”, overall wordt het meest verdiend met de verkoop van hout en biomassa.

Welke organisaties doen eigenlijk mee?

De intentie tot meer samenwerking en minder afhankelijkheid werd uitgesproken door een brede groep organisaties. Uiteenlopend van de ANWB tot Faunabeheereenheid Noord-Holland en het Ministerie van Economische Zaken Landbouw en Innovatie. Een complete lijst staat hier.


(Bron foto: Thinkstock)