Nieuws

Nauwere verbondenheid tussen stad en land belangrijk

In Flevoland hebben stad en het omliggend platteland zich ontwikkeld tot twee gescheiden werelden. In een essay buigt lector Sigrid Wertheim zich over de vraag hoe de agrarische sector van Flevoland duurzaam van waarde kan blijven.

Je ziet dat steden overal in de wereld het voortouw nemen in nieuwe voedselsystemen met aandacht voor gezondheid en duurzaamheid. Ze richten zich op lokaal geproduceerd voedsel in regionale voedselsystemen. In Almere zijn diverse initiatieven genomen. Zo heeft de gemeente een 'Living Lab' opengesteld voor onderzoek naar en implementatie van innovaties in het stedelijke voedseldomein. En Almere is een van de ondertekenaars van het Milan Urban Food Policy Pact. De stad wil dat er meer lokaal voedsel geconsumeerd wordt en heeft de ambitie dat in 2022 20% van het in Almere geconsumeerde voedsel een regionale herkomst heeft.

Hutspotingrediënten

Tegelijkertijd zie je op het omringende platteland een heel andere ontwikkeling, zo constateert Sigrid Wertheim - Lector 'Voedsel en Gezond Leven' bij Aeres Hogeschool - in het essay 'De stad op het bord van het platteland'. De Flevopolder werd vanaf het begin ingericht voor grootschalige landbouw en intensieve teeltsystemen met een sterke export oriëntatie. De belangrijke gewassen (85%) zijn vooral hutspotingrediënten schrijft de lector: 37% ui, 36% aardappel en 12% peen. Met 3,2% van de Flevolandse aardappeloogst kun je de inwoners van de stad Almere een jaar voeden. Maar wie eet er hutspot? Die constatering maakt het probleem duidelijk. Er is een discrepantie tussen de voedingsbehoefte van de stad en de productie van voedsel in het omliggende platteland.

In het essay gaat Wertheim vooral in op de vraag hoe de agrarische sector van Flevoland duurzaam van waarde kan blijven. Hoe kan de agrarische sector goed functioneren in de toekomst? Wat heeft de agrarische sector met de stad? Wat is de rol van overheid, provincies en gemeenten, hierin? Wat zijn redenen om Flevoland als agrarisch gebied te behouden?

Stad-land verhouding

In het essay komen ook verschillende andere vragen aan bod. Moet je als consument lokaal voedsel kopen bij de boer in de regio of in de supermarkt? Wat is lokaal voedsel? Hoe speel je in op etnische diversiteit? Hoe zorg je dat mensen overstappen op een gezonder voedingspatroon? Wat is de rol van stadslandbouw?

Wertheim betoogt dat voor de toekomst een nauwere verbondenheid tussen stad en land belangrijk is. Flevoland heeft hierin een verantwoordelijkheid om haar innovatieve kracht in te zetten, om te laten zien hoe je met verandering omgaat: agrarische veranderingen, stedelijke veranderingen en de onderlinge stad-land verhouding.

(Bron foto: Shutterstock)

Publicaties

(5)