Nieuws

Nederland haalt klimaatdoelen mogelijk niet

Het is maar de vraag of het Nederland lukt de doelstelling haalt om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25% te verminderen. De overheid denkt dat het wel lukt, maar een onderzoeksrapport laat zien dat de uitstoot toch hoger uitkomt.

In 2013 spande de stichting Urgenda een rechtszaak aan tegen de Nederlandse Staat omdat de overheid zich onvoldoende zou inspannen klimaatverandering tegen te gaan en de klimaatdoelen van 'Parijs'. De rechter gaf Urgenda in 2015 gelijk en verplichtte de Nedeland Staat om in 2020 de de emissie van CO₂ met 25% verminderen ten opzichte van 1990. Uit een onderzoeksrapport dat CE Delft opstelde, blijkt dat er wel een reductie van broeikasgassen gerealiseerd wordt, maar dat de reductie van de CO₂-uitstoot onvoldoende is. De uitstoot van 2015 is zelfs hoger dan die van 1990.

Reductie haalbaar

De overheid denkt dat de 25% reductie wel gehaald wordt, zo blijkt uit Kamerbrieven van minister Henk Kamp van Economische Zaken. Hij constateert wel dat er 4Mton CO₂ te veel uitgestoten wordt, maar hij denkt dat op te oplossen door CO₂ op te vangen of op te slaan via het project CCS Road (Carbon Capture and Storage), door aanvullende afspraken in het Energieakkoord en het fosfaatreductieplan in de landbouw.

Hogere uitstoot

De Delftse onderzoekers maakten een nadere analyse en komen in het rapport 'Wordt de 25% emissiereductie van broeikasgassen in 2020 gehaald?' tot de conclusie dat de uitstoot van CO₂ in 2020 naar verwachting wel 0,5 tot 10 Mton hoger is dan de minister denkt.

De onderzoekers geven als verklaring dat de ontwikkeling van windenergie op land minder snel gaat, het project CCS ROAD is gestopt en er mogelijk minder elektriciteit wordt geïmporteerd dan de verwachtingen waar de minister zich op baseert. Een positieve ontwikkeling is dat de glastuinbouw mogelijk een grotere reductie van CO₂ zal realiseren. Die emissie kan om die sector mogelijk 0 tot 1 Mton lager uitpakken.

(Bron foto: Pixabay)