Nieuws

Nederland neemt stand op na hoogwater

Samenvatting
  • Regio
    Limburg, Gelderland, Zuid-Nederland
  • Onderwerp
    Waterstand, Overstromingen
  • Interessant voor
    Beleidsmakers
Bekijk de bronnen
Inmiddels is de regen gestopt en zakt de waterstand in de meeste rivieren. Een enorme hoeveelheid neerslag viel in ons land, maar ook buurlanden België en Duitsland ontkwamen er niet aan en was de overlast zeer ernstig. De extreme regenval en overstromingen hebben geleid tot schade waarvan de exacte omvang nog lang niet duidelijk is.

Uitzonderlijke hoge waterstanden

De afvoer in de Maas was vorige week vergelijkbaar met die van 1993 en 1995. Toen stroomden grote delen van Limburg over en werd er ook in Gelderland grootschalig geëvacueerd. Dit had een grote maatschappelijke impact en leidde tot een aantal veranderingen, zoals de Deltawet grote rivieren. ‘Ruimte voor de rivieren’ werd het nieuwe motto voor de bescherming tegen het hoge water, waarna het project de Maaswerken van start ging. In februari dit jaar publiceerde Rijkswaterstaat het bericht ‘Dijkversterkingen Maaswerken zijn gereed’. Het was een mijlpaal; alle dijkversterkingen van het project Maaswerken waren afgerond. Het hoogwater van de afgelopen week werd de ultieme test.

Meer weten over onze rivieren? Lees de publicatie ‘Onze rivieren : Werken aan een toekomstbestendig riviersysteem’.

Gevolgen agrarische sector

Ook voor de boeren in Limburg was het hoge water niet zonder gevolgen. Vee moest worden geëvacueerd en gewassen die in de uiterwaarden of retentiegebieden werden geteeld zijn compleet verdwenen. De schade is aanzienlijk. Niet alleen is de oogst verloren gegaan, ook moeten de boeren nieuw voer aankopen en hebben ze kosten van de opruim- en loonwerkerswerkzaamheden. Voorzitter van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond, Léon Faassen, geeft aan dat de boeren en tuinders voor honderden miljoenen euro’s schade hebben geleden door de wateroverlast. Zo ook bij de Limburgse akkerbouwer Bert Merx, hij merkt op dat in de delen van het aardappelperceel dat lang onder water heeft gestaan de knollen zijn aangetast. “Dat wordt niks meer”.

Wateroverlast beperken

Wil je zelf weten wat je kan doen om de schade tegen wateroverlast te beperken? Waterschap Limburg heeft een handige brochure samengesteld met 17 maatregelen die je kunt nemen om schade tegen wateroverlast in de woning te beperken. Hierin staan onder andere tips voor het verzekeren tegen waterschade en hoe je een zandzakkenmuur maakt als tijdelijke waterkering. De bescherming tegen hoogwater is echter nooit klaar: het klimaat verandert voortdurend en Nederland blijft kwetsbaar voor overstromingen. Daarom werkt Nederland nog steeds in verschillende landelijke programma’s aan de bescherming tegen hoogwater, waaronder het ‘Deltaprogramma voor de 21e eeuw’ en het ‘Hoogwaterbeschermingsprogamma’.

Meer weten over wateronderwerpen? Beluister de podcast van STOWA over droogte en waterveiligheid.