Nieuws

Nederland over 100 jaar ‘blauwgroen’

Hoe ziet Nederland er over 100 jaar uit? Wageningen University & Research heeft een toekomstvisie voor het jaar 2120 ontwikkeld. Natuur krijgt een hoofdrol en de rivieren krijgen de ruimte.

De toekomstvisie dient als inspiratie en wordt beschreven in het rapport Een natuurlijkere toekomst voor Nederland in 2120. Hiermee schetsen de onderzoekers een toekomst waarin economische ontwikkeling en een natuur-inclusieve samenleving in Nederland samengaan.

Klimaatadaptatie en energietransitie

Nederland staat voor grote opgaven. De zeespiegelstijging, extreem weer, de energietransitie, verduurzaming van de landbouw, voedselzekerheid en biodiversiteitsherstel gaan dan ook veel invloed hebben op de samenleving van de toekomst. Maar hoe ziet die toekomst er dan uit? Dat hebben wetenschappers van Wageningen University & Research (WUR) nu uitgedacht aan de hand van vijf leidende principes.

Zo gaan bodemtype en hoogteverschillen leidend zijn voor de ruimtelijke inrichting en moet het watermanagement gericht zijn op het optimaal benutten van zoetwater. Veel beleidskeuzes worden gemaakt op basis van de natuur en natuurlijke processen en door circulariteit gaat Nederland in 2120 een klimaatpositieve samenleving zijn. Tot slot moet Nederland slim meebewegen met de natuur en natuurlijke processen optimaal benutten, aldus het rapport.

Landbouw verandert drastisch

In de toekomstvisie is het oosten van het land verstedelijkt en wordt het westen van Nederland gekenmerkt door uitgestrekte veenmoerassen. Het areaal landbouwgrond zoals we die nu kennen, moet in de visie in oppervlakte halveren. De productie van de veehouderij is dan ook tot een derde van de huidige productie gekrompen.

In de toekomst maken producenten wel gebruik van het verstrekkende water voor natte en ziltige teelten. Ook op zee wordt er in de visie veel voedsel geproduceerd, zoals zeewieren, mossels en oesters. Daarnaast komt ook veel duurzame zonne- en windenergieenergie van de Noordzee en wordt waterstof en CO₂ daar opgeslagen in de oude gasvelden, aldus de opstellers van het rapport.

Ruimte voor natuur en water

De stedelijke gebieden en de het agrarisch landschap worden in 2120 gekenmerkt met veel meer blauwgroene elementen. Hiermee wordt het natuurlijk areaal en de biodiversiteit vergroot en levert het water en de natuur ons veel ecosysteemdiensten, zoals verkoeling en vruchtbare bodems.

De onderzoekers laten in het rapport goed zien wat het voor de specifieke regio’s van Nederland gaat betekenen, van de Noord-Nederlandse kleigronden tot de Zuidwesterlijke delta. Benieuwd naar de toekomst van jouw regio? Neem eens een kijkje in het rapport.

(Bron foto: Wageningen University & Research)