Nieuws

Nederlandse blauwtongvirustype is uniek

Schapen wadden - Vinding via Pixabay
Bron foto: Vinding, Pixabay (Pixabay licence)
Samenvatting
  • Onderwerp
    blauwtong, diergezondheid
  • Interessant voor
    schapenhouders, herders, geitenhouders, melkveehouders, dierenartsen, dierverzorgers
Bekijk de bronnen
Het blauwtongvirus grijpt in Nederland snel om zich heen. Dankzij nieuwe technieken, onder andere met Whole Genome Sequencing, was snel duidelijk dat sprake is van een andere virusvariant dan bij voorgaande uitbraken.

Het werd snel duidelijk dat het huidige virus een ander serotype had dan in 2006. “Ons onderzoek wees op serotype 3. Dat werd een paar dagen na onze analyse ook bevestigd door het Europese referentielaboratorium in Madrid”, vertelt Melle Holwerda. Holwerda werkt bij Wageningen Bioveterinary Research, onderdeel van Wageningen University & Research. 

“Ook blijkt dat de virusvariant die bij ons rondwaart, serotype 3, genetisch niet gelijk is aan het blauwtongvirus serotype 3 dat eerder op bijvoorbeeld Sicilië is aangetoond”

"Melle Holwerda, 2023"

Geografische herkomst

Serotype 3 is een variant van het blauwtongvirus dat ook wordt aangetroffen op onder andere Sicilië, in Israël en delen van Afrika. Om duidelijkheid te krijgen of het in Nederland aanwezige virus mogelijk zijn oorsprong vindt in die gebieden, is het Nederlandse virus verder onderzocht. “We hebben de genetische samenstelling van het Nederlandse virus vergeleken met soortgelijke BTV-3 virussen uit Italië, Israël en Zuid-Afrika”, vertelt Holwerda. Op basis van deze analyse concludeert het onderzoeksteam dat er weliswaar in alle gevallen sprake is van serotype 3, maar dat er op bepaalde aspecten verschillen zijn. “Op basis daarvan kunnen wij niet met 100 procent zekerheid vaststellen waar geografisch gezien het virus vandaan komt, dus ook niet of het zijn oorsprong heeft in Israël, Sicilië of Afrika.”

Veel onduidelijk

Onduidelijk blijft hoe dit virus zijn intrede heeft gedaan in ons land en waar het virus dus vandaan is gekomen. ”Bekend is dat het blauwtongvirus wordt overgedragen door knutten, heel kleine vliegjes. Het is een feit dat BTV-3 zich verspreidt in Nederland, wat laat zien dat de knutten die van nature in Nederland voorkomen vector competent zijn. Welk knuttensoort(en) precies verantwoordelijk is/zijn voor de verspreiding, is op dit moment nog onduidelijk”, aldus Holwerda.