Nieuws

Nederlandse bonte geit, zeldzaam ras van 2016

Het bestuur van Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) heeft de Nederlandse bonte geit officieel gekozen als zeldzaam ras van het jaar voor 2016.

Elk jaar kiest de SZH één van de inmiddels ruim 70 verschillende zeldzaam geworden landbouwhuisdierrassen als ras van het jaar. Dit ras wordt dan  extra onder de aandacht gebracht. De keuze voor de Bonte geit heeft een aantal redenen.

Kwetsbaar

In de laatste acht tot tien jaar is er een dalende trend te zien in het aantal Bonte geiten. Een reden voor de SZH om zich over het ras te ontfermen als zeldzaam ras. Hoewel melkgeitenbedrijven vrij populair zijn, zijn er maar enkele geitenbedrijven met Bonte geiten. Wel zie je het ras vaak op kinderboerderijen, maar voor het in stand houden van de ras leunt de afdeling Bonte geit  binnen de Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij (NOG) vooral op hobbyhouders. Dat maakt het voortbestaan van het ras kwetsbaar. Extra aandacht voor het ras en de gebruiksmogelijkheden ervan kunnen een goede stimulans betekenen voor het ras. De beste manier tenslotte om een zeldzaam ras toekomst te bieden is om het weer een wezenlijk onderdeel te maken van onze samenleving.

Samen promoten

De SZH kan, door dit ras te kiezen als ras van het jaar, een meerwaarde bieden. Het ras is door zijn bonte kleur (zwart of bruin) makkelijk herkenbaar levend erfgoed. Herkenbaarheid biedt goede promotiekansen. De rasvereniging erkent het belang van het promoten van het ras. Ook vindt ze het belangrijk om kinderen met de Bonte geit vertrouwd te maken, om deze generatie te enthousiasmeren voor het mogelijk houden van de Bonte geit in de toekomst. Omdat het ras populair is op kinderboerderijen, zien zowel de NOG als de SZH kansen voor samenwerken van rasverenigingen en kinderboerderijen.

Daarnaast zijn er voldoende aanknopingspunten voor educatie en het etaleren van het ras, zijn producten en recreatiemogelijkheden. Uiteraard komen bij het ras van het jaar ook  vragen op gebied van fokkerij aanbod.  De NOG viert in 2016 haar 100 jarig bestaan, en de SZH haar 40 jarig bestaan.

Voor beide partijen een bijzonder jaar, dat we kunnen vieren rond de Bonte geit.

Wat er in 2016 allemaal te zien en te beleven is rondom de Nederlandse bonte geit (en andere zeldzame geitenrassen) zal te zijner tijd allemaal te vinden zijn op www.szh.nl > ras van het jaar

Contact

SZH
www.szh.nl

(Bron foto: SZH)