Nieuws

Nederlandse kassenbouw en -kennis in het buitenland

De Nederlandse teeltkennis en –kunde blijft niet beperkt tot ons eigen land. Ook in het buitenland weet men onze expertise te waarderen.

Het thema van Onder Glas nummer 3 van dit jaar is Glastelers de grens over voor kennisexport en omzetgroei. Wageningse kennis speelt daarbij een rol. Zo vertelt in het artikel ‘Nederlandse teeltkennis en –kunde laten buitenlandse excelleren’ eigenaar Ted van Heijningen over zijn bedrijf Growers for Growers. Waar hij ook kwam in het buitenland, overal zag hij tuinbouwcomplexen verrijzen naar Nederlands model. Maar zo’n tuinbouwbedrijf managen schreeuwt om ervaring. En dat is nou net wat Growers for Growers kan leveren. ‘Het kennisniveau in ons land is hoog en tegelijkertijd staan ervaren telers steeds vaker op straat. Zonde.

Growers for Growers koppelt hun ervaring aan buitenlandse tuinbouwprojecten,’ vertelt Van Heijningen. De mensen die hij uitzendt zijn vooral managers/telers met tien of meer jaar ervaring die snel en handig kunnen anticiperen op ontwikkelingen. De projectverzoeken komen vooral van binnen Europa, Amerika en Australie. De ervaring die de managers opdoen in het buitenland nemen ze weer mee naar huis, zodat de Nederlandse tuinbouwsector op haar beurt daar weer van kan profiteren.

SIOM

Het Systeem Integratie en Optimalisatie Model (SIOM) is door TNO ontwikkeld voor de buitenlandse glastuinbouw. Het is een stelsel van rekenprogramma's waarmee kassenbouwers technische beslissingen op grond van lokale omstandigheden kunnen doorberekenen. De bedoeling is om op termijn ook het Kasklimaatmodel in dit model te integreren. Dat wordt verfijnd binnen het programma High Tech Greenhouse 2020. In het artikel ‘Beslissingsmodel onderbouwt investeringen in het buitenland’ wordt hier dieper op ingegaan.

MexiCultura

In het artikel ‘Eenvoudige systemen in buitenland koppelen aan hightech oplossingen‘ gaat het over MexiCultura. Dit is een project waarbij overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven in Nederland en Mexico samenwerken met lokale partners om de tuinbouw in Mexico verder te professionaliseren. Na het in het kaart brengen van de Mexicaanse tuinbouw zijn over en weer bezoeken gebracht. Het Nederlandse bedrijfsleven kan een goede bijdrage leveren aan de ontwikkeling, maar zal goed moeten inspelen op de behoefte ter plekke.

Wageningen UR

Wageningen UR Glastuinbouw adviseert de opkomende kastuinbouwsectoren overal ter wereld, van low tot high tech. Daarover gaat het in het artikel ‘Omslag van denken in tech-niveaus naar denken in structurele veranderingen’. De basis daarvan is vaak een sectoranalyse van de situatie in het land. Kassenbouw is een onderdeel, maar in het algemeen moet het kennisniveau in alle lagen groeien. De locatie van Wageningen UR in Bleiswijk dient vaak als model. Er komen veel buitenlandse bezoekers om te leren van de Nederlandse aanpak.


(Bron foto: Thinkstock)