Nieuws

Nederlandse lupine als vlees- en sojavervanger

Lupine kan onder meer dienen als veevoer en als voedsel voor de mens in de vorm van snack, ‘melk’, ‘vlees’ en broodverbeteraar. Verder kunnen boeren met lupine hun vruchtwisseling verruimen. Onderzocht wordt of het gewas gedijt in Nederland door middel van veredeling.

Kijkend naar zoete ofwel ‘witte lupine’, geschikt voor humane consumptie: voorheen waren hiervan alleen rassen beschikbaar die uitsluitend op kalkarme (zand-)grond geteeld konden worden. Dit, ‘terwijl de grootste arealen akkerbouw in Nederland op kalkrijke kleigronden liggen’, is te lezen in zowel de brochure als het rapport ‘Lupineveredeling voor kalkrijke bodems: Onderzoek naar perspectiefvolle lijnen’.

Witte lupine

Gezocht is, samen met 2 veredelaars, naar kalktolerante witte lupinelijnen. Met deze lijnen zijn vervolgens veldproeven uitgevoerd bij een gangbare teler, een biologische teler en een proefboerderij. De resultaten hiervan zijn te lezen in het rapport en de brochure. Een daarvan is dat de 2 veredelaars verschillende opvattingen hebben over het ideale planttype.

In de documentatie is precies te lezen waarin de planttypes van elkaar verschillen en tegen welke problemen men is aangelopen. Uiteindelijk wil men op basis van de lijnen rassen ontwikkelen. ‘Verbetering door individuele plantselectie lijkt perspectiefvol te zijn’, meldt de brochure. Dit jaar wordt hiertoe verder onderzoek verricht door het Louis Bolk Instituut binnen het project 'Groene Veredeling'.

Blauwe lupine

Waar voornoemd instituut de witte lupine onder de loep neemt, doet Kiemkracht dat met blauwe lupine. In het voorwoord van het rapport dat Kiemkracht hierover schreef, is te lezen dat blauwe lupine halverwege de jaren negentig grotendeels uit Europa is verdwenen vanwege handelspolitieke afspraken. Het onderzoek moet mede de weg vrijmaken op ons continent voor een nieuwe soort lupine, lupine tarwi, die als volwaardig alternatief voor soja-import kan dienen.

In de conclusie is te lezen dat veredeling nodig is om het gewas aan te passen aan de Europese teeltomstandigheden. De opbrengsten per hectare moeten fors hoger (70 tot 80%) dan nu gangbaar is met lupine tarwi. ‘Onderzoek zal moeten uitwijzen of de ‘kritische drempel’ van 5 ton/ha voor dit gewas in Nederland haalbaar is.’ Zo moet het onder meer de concurrentie met tarwe, waarvan veredeling ook een doorgaand proces is, aankunnen.


(Bron foto: Pixabay)