Nieuws

Nederlandse voedselvoorziening in kaart

Afgelopen week zijn de eerste 14.000 exemplaren van de Bosatlas van het voedsel uitgegeven. De kaarten in de atlas geven weer hoe het met de Nederlandse voedselvoorziening is gesteld.

De Bosatlas van het voedsel verschaft een verscheidenheid aan informatie, variërend van wat de gemiddelde Nederlander besteedt aan voeding en hoeveel eten deze weggooit tot voedelvoorziening. Denk bij dat laatste aan: het aantal zuivelfabrieken in Nederland tot het aantal boeren. Zo halveert het aantal boeren structureel meldt Foodlog (De Bosatlas van het Voedsel is uit) en zorgt dit voor 'een toename van de bedrijfsomvang met een factor 5'.

Een persbericht van de uitgever zelf, Noordhoff Uitgevers, is te vinden op de ANP-site (Nieuw: De Bosatlas van het voedsel). In dit bericht is onder meer te lezen dat bijna 40 organisaties inhoudelijk hebben meegewerkt aan de atlas.

Meer voedselatlassen

In de atlas wordt met kaarten ook een beeld geschetst van de positie van Nederland in internationaal opzicht - naar welke landen exporteert ons land, van waaruit importeert zij en bijvoorbeeld: hoeveel voedsel verspillen wij ten opzichte van andere Europese landen? Over voedsel zijn meerdere atlassen verschenen.

Zo is -ook dit jaar- de Meat atlas: facts and figures about the animals we eat gepubliceerd. Het boekwerk, gratis digitaal toegankelijk, werpt onder meer een licht op uiteenlopende gevolgen van de consumptie van vlees en andere dierlijke producten. Ook is bijvoorbeeld te zien in welke werelddelen het meeste vlees wordt geproduceerd en geconsumeerd.

Een kleurrijk vormgegeven boekwerk is Food - An atlas. Op spreads worden uiteenlopende onderwerpen in beeld gebracht. Denk aan landbouwsubsidies in de Europese Unie, paddenstoelenbedrijven in de Verenigde Staten, de opkomst van voedselbanken in Engeland en 'het landschap dat we eten'. Verder is er ook nog een puur op Amerika toegespitste soort van bosatlas, namelijk de uitgave Food Environment Atlas. Deze digitale atlas wordt continu bijgewerkt.


(Bron foto: Thinkstock)