Nieuws

Neospora terugdringen door strikt beleid

Na een bedrijfsovername ontdekte het ondernemersechtpaar Hoogenraad dat 70% van hun veestapel besmet was met Neospora. Door een strikt aankoopbeleid konden ze de besmetting terugdringen.

Nadat Oscar en Petra Hoogenraad tien jaar geleden na hun emigratie naar Arsimont, in het Belgische Wallonië, een bedrijf overnamen, ontdekten ze dat de overgenomen veestapel een zware neosporabesmetting had. Nadat ook de melkprijs daalde, waren de eerste jaren voor het jonge ondernemerspaar tropenjaren. Uit een bedrijfsreportage in vakblad Veeteelt blijkt dat ze de aanloopproblemen inmiddels achter de rug hebben.

Abortus

Neospora caninum is een eencellige parasiet die nauwelijks ziekteverschijnselen veroorzaakt bij rundvee, maar wel de oorzaak kan zijn van abortus. Bij de verspreiding van Neospora spelen honden een belangrijke rol. Zij kunnen drager zijn van de parasiet. Een besmette hond kan eitjes via de ontlasting uitscheiden en zo op gras terechtkomen. Als een koe dat gras eet, raakt ze besmet.

Strikt beleid

Omdat op het bedrijf van de familie Hoogenraad 70% van de veestapel besmet was, Hebben ze een streng beleid toegepast. Jongvee tot twaalf maanden dat besmet was hebben ze verkocht. En vanuit Nederland hebben ze gezonde vaarzen aangekocht, vaarzen die vrij zijn van ibr, bvd en vanzelfsprekend neospora. Dankzij dat strikte beleid konden ze de besmetting terugbrengen en langzamerhand de productie opvoeren.

(Bron foto: Pixabay )