Menu
Nieuws

Nestelmogelijkheden voor bijen in bloemrijke bermen

Om het leefgebied van bijen te verbeteren richten groenbeheerders zich op de aanleg van bloemrijke bermvegetaties. Maar bijen hebben niet alleen belang bij voldoende nectar, ze moeten ook kunnen nestelen. Met name door bodemverstoring kunnen nesten van nestelende bijen verloren gaan.

false

false