Nieuws

Netwerk mountainbikeroutes Utrechtse Heuvelrug

Een stijgend aantal mountainbikers bezoekt het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug voor uitoefening van hun sport. Sommige mountainbikers wijken daarbij af van de bestaande mountainbikeroutes. Dit tot verdriet van de meeste terreineigenaren.

De huidige mountainbike-routes in dit natuurgebied zijn niet optimaal omdat de routes te druk, te kort en niet uitdagend genoeg zijn.  Dat kan beter, meent de Nederlandse Tour Fiets Unie en vroeg de Wetenschapswinkel van Wageningen UR onderzoek te doen.

Het onderzoek van de Wetenschapswinkel heeft aangetoond dat, in afwijking met de gangbare mening, mountainbikers niet meer schade aan flora en overlast voor fauna veroorzaken dan andere groepen recreanten.

Wel is er sprake van conflicten van mountainbikers met overige recreanten en met terreineigenaren. De mountainbikers zeggen van de routes af te wijken omdat die te druk, te kort en niet uitdagend genoeg zijn, en omdat dat er in het westelijk deel van het Nationaal Park helemaal geen routes zijn aangelegd.

Routestructuur

Als oplossing voor de problematiek stellen de onderzoekers in hun rapport ‘Mountainbikers op de Utrechtse Heuvelrug’ voor om een aaneengesloten en uitdagend netwerk van mountainbikeroutes aan te leggen. Hypothese is dat de mountainbikers dan minder vaak van de route afwijken.

Dit netwerk moet ontstaan door de aanleg van één of meerdere nieuwe routes en door de routes met elkaar te verbinden. De koppelroutes die daarvoor nodig zijn, gaan over bestaande paden; daar moeten de terreinfietsers zich dan gedragen als recreatieve fietsers.

Ook zijn er aanrijroutes nodig, die ervoor zorgen dat de mountainbikers op vaste punten vanaf de randen van het Nationaal Park de routes zullen opzoeken. Later kan dit netwerk worden uitgebreid naar de gehele Utrechtse Heuvelrug.

De aanbevelingen van de Wetenschapswinkel uit dit onderzoek zijn mogelijk ook toepasbaar in andere gebieden in Nederland en voor andere gebruikersgroepen zoals paardrijders en hondenbezitters.


(Bron foto: Pixabay)