Nieuws

Niet alle suiker in bieten is welkom

Invertsuiker, ofwel suiker dat zich (in de biet) heeft gesplitst tot glucose en fructose, is niet of moeilijk te winnen. De mate van splitsing hangt vooral af van de manier waarop je bieten opslaat.

Dit staat in het artikel Vooral bewaring bepaalt percentage invertsuiker (vakblad Akker). Suiker Unie beraadt zich of de hoeveelheid invert al dan niet moet terugkomen in de uitbetaling aan de telers. Zij heeft haar leveranciers eerder dit jaar al gëinformeerd over het invertcijfer. Per 2014/2015 gebeurt dit standaard via hun kwaliteitsopgave.

Winbaarheidsindex

Vooralsnog wordt de winbaarheid van bietsuiker (sacharose) berekend uit het suikergehalte, de hoeveelheden aminostikstof (aN), kalium (K) en natrium (Na) en de verhoudingen daartussen. Akker meldt dat het denkbaar is dat in deze winbaarheidsindex (WIN-index) een nieuwe parameter gaat meetellen, namelijk de hoeveelheid invertsuiker.

Invloeden op invertgehalte

Hoe telers ervoor kunnen zorgen dat de hoeveelheid invertsuiker (glucose + fructose) zo laag mogelijk blijft, is ook te lezen. Het percentage invert kan flink omhoog worden gejaagd door vorst en hoge temperaturen. Ook de vorm van de hoop bieten kan van invloed zijn op de hoeveelheid invert. Verder verhogen bladstelen, rooibeschadigingen, rot (bijvoorbeeld door Rhizoctonia en stengelaaltjes) en schimmelvorming de hoeveelheid invert.

Ook bevatten bieten die langer bewaard zijn doorgaans meer invert dan pas gerooide bieten. Tot slot bevatten bepaalde rassen na bewaring minder invert dan andere rassen, iets wat IRS nu verder onderzoekt.

Bewaring in beeld

In een presentatie van dit kennis-/onderzoekscentrum (Hoe en waarom invert in suikerbieten laag te houden) is een samenvatting van voornoemde te lezen, onder meer voorzien van foto’s: hoe je hoop beschermen tegen vorst, hoe temperatuur meten, hoe opstapelen, enzovoorts. In Cosun Magazine, het ledenblad van de coöperatie Royal Cosun (waar Suiker Unie toe behoort), verscheen eerder dit jaar ook meer informatie over invert: Houd invertgehalte laag voor een goede bietenkwaliteit.