Nieuws

Niet-chemische onkruidbestrijding: toolbox vol aanwijzingen

(Vrij gebruik)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Website met informatie over onkruidbestrijding zonder chemische middelen
  • Interessant voor
    Particulieren, niet-agrarische professionals
Bekijk de bronnen
De Nederlandse overheid streeft naar het afbouwen van het gebruik van chemische middelen bij de bestrijding van kruidachtige plantensoorten. Om particulieren en professionals buiten de landbouw te voorzien van informatie en tips over chemievrije bestrijding is er de webportal onkruidvergaat.nl.

Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is volgens de overheid ongewenst, omdat ze terecht kunnen komen in het water en de bodem. Ze veroorzaken daar mogelijk schade aan het milieu. Maar hoe kom je als particulier en professional buiten de landbouw naar een chemievrije bestrijding van (on)kruiden? Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) nam het initiatief voor de site onkruidvergaat.nl om hierbij te ondersteunen.

Onkruid vergaat wel

De site biedt veel informatie voor zowel particulieren als voor professionals buiten de landbouw. Denk aan hoveniers, terreinbeheerders en beheerders van sportvelden en golfbanen. De site is een webportal: op de site zijn links te vinden naar meer informatie.

Het ministerie van I&W heeft 25 partners verzameld bij dit project, waaronder de Unie van Waterschappen en Vewin. Ook brancheorganisaties als VHG en Cumela zijn aangehaakt, naast sportbonden als KNVB en de Nederlandse Golf Federatie (NGF).

Toolboxkaarten

Op de site zijn twee sets met toolboxkaarten te downloaden. Deze bevatten praktische aanwijzingen voor het chemievrij bestrijden van (on)kruiden. Er zijn 7 toolboxkaarten voor professionals en 5 voor particulieren. De toolboxkaarten zijn ook te vinden op de site van de WUR, die eveneens als partner bij het webportal is betrokken.

Best practices voor professionals

Voor professionals is er bijvoorbeeld een kaart over wet- en regelgeving, maar ook een kaart over chemievrij onderhoud van sportvelden. Er staan praktische tips, maar ook een best practice van de gemeente Meierijstad. Daar wordt het sportveldengras tijdens het groeiseizoen heel kort gehouden, naast doorzaaien dat zorgt voor een vlakke en gesloten grasmat. Hierdoor krijgen wortelonkruiden veel minder kans.

Ook de toolboxkaart over het onkruidvrij houden van plantvakken en andere groene objecten staat bomvol praktische aanwijzingen over aanbesteding, ontwerp en onderhoud. Zo is het in de ontwerpfase goed om meteen te anticiperen op jonge vegetatie met een bodembedekkende begroeiing.

Tips voor particulieren

Voor particulieren is er bijvoorbeeld een toolboxkaart die op overzichtelijke wijze de mogelijke niet-chemische bestrijdingsmethoden op een rijtje zet. Wat werkt beter: de gasbrander, handmatig verwijderen of heet water en andere methoden? Alle methoden worden bekeken op onder andere werksnelheid, brandgevaar en kosten.

Een andere toolboxkaart voor de particulier gaat in op het onkruidvrij houden van terras en oprit, voor veel tuineigenaren een hele strijd. Met praktische tips zijn deze delen van de tuin goed onkruidvrij te houden, aldus de toolboxkaart. Is alle bestrating nodig of kan het terras misschien kleiner? En leg verhardingen niet tot aan de gevel van je huis waar niemand loopt en kruiden dus hun kans zien.

Bronnen

(2)