Nieuws

Niet-kerende grondbewerking spaart toplaag

Vooral in de biologische landbouw wordt niet-kerende grondbewerking, in combinatie met het gebruik van groenbemesters steeds vaker toegepast als alternatief voor ploegen.

De belangrijkste reden waarom akkerbouwers overstappen op niet-kerende grondbewerking (NKG) is dat zij verwachten dat de bodemkwaliteit hierdoor verbetert. Door de grond minder intensief te bewerken, verbetert de bodemstructuur.

Volgens een artikel van de Vlaamse onderzoeks- en adviesorganisatie Inagro gaat het hierbij "zowel om een verbetering van de draagkracht, de capillariteit, het organische stofgehalte, als het bodemleven. Een aantal telers geeft aan dat na verloop van een aantal jaren niet-kerende grondbewerking hierdoor ook minder werk of tijd kost dan ploegen. De bodem wordt hierdoor immers beter en gemakkelijker bewerkbaar waardoor een niet-kerende grondbewerking sneller kan worden uitgevoerd dan ploegen."

Onkruid

De bestrijding van onkruid is daarbij wel een uitdaging, want volgens een ander artikel staat het keren van de grond bij het ploegen bekend als een goede maatregel voor beheersing van onkruiden. Toch blijkt uit dit onderzoek dat het onkruid ook met niet-kerende mechanische bestrijding goed beheerst kan worden. De onkruidhaarden worden soms wel groter, maar de onkruiddichtheid neemt behoorlijk af.

Groenbedekking

Internationaal wordt niet-kerende grondbewerking vaak aangeduid als 'conservation agriculture'. Volgens Inagro verstaat met hieronder "een minimale bodembewerking in combinatie met permanente groenbedekking en een ruime teeltrotatie. De term 'niet-kerende grondbewerking' dekt bijgevolg slechts het eerste deel van deze definitie en duidt op het systematisch vermijden van intensief kerende grondbewerking voor een maximaal behoud van de bodemstructuur. Omdat het bodemleven voor die structuur zorgt, moet je ook zorgen voor voldoende voeding."

Voor de voeding zorgen groenbedekkers, of groenbemesters. Daarbij is het wel belangrijk om die voor het zaaien goed weg te krijgen om een goed zaaibed te krijgen. Hiervoor worden in de artikelen verschillende niet-kerende grondbewerkingsmachines en -methodes genoemd.


(Bron foto: Wageningen UR)


Links

(4)