Nieuws

Níét telen gemodificeerd gewas kan prijs hebben

Wat kost het níét telen van genetisch gemodificeerde gewassen? Justus Wesseler, gewoon hoogleraar Agrarische economie aan Wageningen University, ontwierp daarvoor een 'Real Option Model'.

Op dit rekenmodel liet hij een praktijkvoorbeeld los: Golden Rice, beschikbaar sinds 2002 en nooit geteeld. In een Wageningen UR-filmpje wordt verteld dat dit genetisch gemodificeerde gewas – waaraan vitamine A is toegevoegd- broodnodige voedingsstoffen kan leveren aan armere bevolkingsgroepen. Zie: prof. Justus Wesseler over overheidsingrijpen bij nieuwe biotechnologische ontwikkelingen.

Golden Rice en 'prijs'

De rijst, zo wordt ook uitgelegd, is echter controversieel vanwege de bezorgdheid over de effecten van genetisch gemodificeerde organismen (GMO) op langere termijn. Wesseler vertelt kort daarna: 'Wetenschappelijk gezien heeft Golden Rice geen veiligheidsrisico’s, daar is men het over eens'. Het rekenmodel dat hij ontwierp heeft uitgewezen wat de gezondheidskosten zijn voor India door het niet hebben van toegang tot de techniek die het kweken van Golden Rice mogelijk maakt. Het niet telen van het gewas de afgelopen 10 jaar zou in dat land een verlies van 1,5 miljoen aan levensjaren hebben veroorzaakt.

'Vervolgens kon hij de economische waarde bepalen die Golden Rice zou hebben gegenereerd voor Inda.' In het persbericht Overheidsingrijpen bij nieuwe biotechnologische ontwikkelingen werkt vaak averechts, is te lezen dat dit het land minstens 1,7 miljard US dollars (bijna 200 miljoen dollar per jaar) heeft gekost.

In het filmpje wordt verwezen naar een (Engelstalig) artikel op de site Environment and Development Economics: The economic power of the Golden Rice opposition. Meer informatie over het onderwerp in het algemeen is ook te vinden via de Groen Kennisnet-zoekvraag genetische modificatie/economie. En zie voor meer filmpjes over genetische modificatie de Groen Kennisnet-pagina Plantgezondheid – Filmpjes Genetische Modificatie.


(Bron foto: Thinkstock)