Menu
Nieuws

Nieuw beleid in Limburg om schade en hinder door bevers te beperken

Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg hebben begin oktober het Faunabeheerplan Bever 2017-2020 goedgekeurd. In dit plan wordt het verwijderen en als uiterste maatregel doden van bevers buiten kansrijke leefgebieden als mogelijkheid toegelaten.

false

(1)