Nieuws

Nieuw beleid voor stijgende houtvraag

Terwijl de hoeveelheid bos in Nederland de laatste jaren afneemt, stijgt de vraag naar hout. Er is meer hout nodig voor energievoorziening of als grondstof in de circulaire economie. De overheid moet er met adequaat beleid op inspelen.

Tot 2030 zal in Nederland de vraag naar hout stijgen van van 15 naar bijna 25 miljoen m³. Er is meer hout nodig voor de energievoorziening, voor de opslag van CO₂ en als grondstof in de circulaire economie. Maar gek genoeg neemt de hoeveelheid bos in Nederland af, schrijft vakblad VBNL. De auteurs, vertegenwoordigers van het ministerie van EZ schrijven in het artikel 'Stijgende houtvraag noodzaakt tot integrale aanpak' dat hout en bos een punt van aandacht moet zijn in het rijksbeleid.

Krimpend areaal

Dat het areaal bos krimpt, komt bijvoorbeeld door de omvorming van bos naar andere natuurtypen zoals hei of stuifzand. Ook andere ontwikkelingen zoals stadsuitbreiding of wegenaanleg zorgt dat er bos verdwijnt. Bovendien is veel tijdelijk bos gekapt, bos dat in de jaren tachtig is aangelegd. Het bosoppervlak in Nederland is tussen 2013 en 2017 van 376 duizend ha naar 365 duizend ha gedaald. Ondertussen stijgt de vraag naar hout, niet alleen in Nederland maar ook elders in de wereld. in Azië is er een sterk stijgende vraag bijvoorbeeld. De prijzen van hout zullen daarom toenemen.

Nieuw beleid

Het wordt daarom tijd dat bos en hout weer onderdeel wordt van het rijksbeleid, aldus de auteurs. Dat heeft de overheid eerder gedaan. In de jaren tachtig voorzag het ministerie van LNV dat er een tekort aan hout zou ontstaan en stimuleerde daarom toen de aanleg tijdelijke bossen. Maar die bossen zijn al weer gekapt. Inmiddels is er weer meer aandacht voor bos en hout, dat blijkt bijvoorbeeld uit het Actieplan Bos en Hout van 2016. In dat plan, dat vanuit de sector komt, staan voorstellen om bos en hout geïntegreerd aan te pakken. En er zijn beleidsnota's waarin bos en hout vanwege de mogelijke CO₂-opslag een plek zal krijgen in het klimaatbeleid.

Europa

De auteurs denken dat ook in het Europeess beleid bos en hout een punt van aandacht kan zijn. Zo zou er in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid een grotere rol voor bosbouw zijn weggelegd. Het zou voor Nederlandse boeren aantrekkelijker gemaakt kunnen worden om bos aan te leggen. Overheden kunnen een rol spelen in het bosbeleid door kennisontwikkeling, ondersteunen van goede voorbeelden, ontwikkelen van Europees beleid en stimulerende regelgeving, aldus het artikel.

Een speciaal punt van aandacht is de communicatie rondom houtkap. Voor veel Nederlandser staat bos gelijk aan natuur. Bos hoor je niet te kappen maar te beschermen. Je moet dus goed uitleggen dat bos er ook zijn om hout te leveren.

(Bron foto: Shutterstock)