Nieuws

Nieuw cursusboek Uitvoeren gewasbescherming

Het Ontwikkelcentrum heeft een nieuw cursusboek voor het vakbekwaamheidsbewijs Uitvoeren Gewasbescherming gelanceerd. Dit cursusboek behandelt de theorie die benodigd is om onderdeel B. Algemene gewasbescherming van dit vakbekwaamheidsbewijs te behalen.

Iedereen die beroepsmatig gewasbeschermingsmiddelen koopt, toepast of in het beheer heeft, is verplicht om het vakbekwaamheidsbewijs Uitvoeren gewasbescherming in zijn bezit te hebben. Hierdoor leert men hoe er op een verantwoorde manier met gewasbeschermingsmiddelen gewerkt kan worden. Het vakbekwaamheidsbewijs bestaat uit drie onderdelen: A. het herkennen van onkruiden, ziekten, plagen, nuttige insecten en abiotische factoren, B. theorie over algemene gewasbescherming en C. de praktijktoets. Het cursusboek Uitvoeren Gewasbescherming behandelt de theorie van onderdeel B: Algemene gewasbescherming. Informatie over het herkennen van onkruiden, plagen en ziekten is te vinden in de beeldenbank Gewasbescherming van Groen Kennisnet.

Cursusboek Uitvoeren Gewasbescherming

Het cursusboek kent een opbouw conform de stappen die je volgt als je chemische gewasbescherming in de praktijk toepast. Het bestaat uit tien hoofdstukken waar ondere andere aandacht wordt besteed aan de basiskennis van onkruid, ziekten en plagen, bestrijdingsmethodes, het berekenen van de juiste hoeveelheid spuitvloeistof en gewasbeschermingsapparatuur. Ook arbo en veiligheid, milieu en gewasbescherming zijn onderwerpen die aan bod komen. Uitvoeren gewasbescherming gaat online verder. In de uitgave wordt verwezen naar een speciale startpagina waar diverse digitale bronnen en hulpmiddelen bij dit boek te vinden zijn.

Uitvoeren Gewasbescherming is te bestellen via de webshop van het Ontwikkelcentrum. Ook vind je hier cursusboeken als Bedrijfsvoeren Gewasbescherming en Knaagdierbeheersing op Agrarische bedrijven.

(Bron foto: Ontwikkelcentrum)