Nieuws

Nieuw cursusmateriaal over Varkenshouderij en omgeving

Op de pagina Cursusmateriaal veehouderij van Groen Kennisnet is een nieuwe cursus over de varkenshouderij ontsloten. In vijf hoofdstukken kun je je nu verdiepen in managementaspecten die belangrijk zijn voor zowel bedrijf als omgeving.

De cursus Varkenshouderij en omgeving is uitgegeven door Roodbont en het is de zevende cursus over de varkenshouderij die ontsloten wordt via de pagina Cursusmateriaal veehouderij.

Groeiend aanbod

Naast de cursussen over de varkenshouderij vind je nog zeven cursussen over de pluimveehouderij en zes cursussen over de melkveehouderij, waaronder de cursus 'Stressvrij omgaan met de koe'. Het cursusaanbod op de pagina Cursusmateriaal veehouderij zal ook in de toekomst blijven groeien.

Verrijkend materiaal

Ook wordt er via de cursuspagina’s aanvullende informatie ontsloten die gebruikt kan worden als verdiepend materiaal. Zo vind je op de pagina’s over melkvee al verschillende interessante wiki’s, themadossiers, publicaties en nieuwsberichten van Groen Kennisnet. Ook het aanbod van dit materiaal zal in de loop van de tijd uitgebreid worden.

(Bron foto: Groen Kennisnet)