Nieuws

Nieuw digitaal mbo-lesmateriaal over weidevogels op Wikiwijs

Er is nieuw digitaal lesmateriaal over Weidevogels beschikbaar voor het mbo. Collega’s van Nordwin College arrangeerden dit in Wikiwijs, met als doel het landelijk te kunnen delen.

De recent gepubliceerde wikiwijs-arrangementen zijn te vinden via Weidevogels basiskennis, Weidevogels bescherming en beheerDraagt zorg voor Natuur Grond en Water.

Eerder gepubliceerd binnen dit thema zijn deze arrangementen: Grasland (inclusief hoofdstuk weidevogels) en Melkveehouderij en biodiversiteit in de weide.

Een arrangement dat specifieker ingaat op de materie van alternatieve verdienmodellen - vertaald naar het mbo - is nog in ontwikkeling en volgt binnenkort, evenals een arrangement over weidevogels en predatie. Het nu voltooide materiaal is ontwikkeld met middelen uit het KCNL project Natuurinclusieve landbouw en Weidevogels dat eindigde op 01-04-2019 (penvoerder Nordwin College).

OPBRENGSTEN PROJECT
Belangrijkste doelstelling was het opleveren van actueel digitaal MBO-lesmateriaal over weidevogels, gekoppeld aan de actuele thematiek van meer natuurinclusief bedrijfsvoeren. Met de extra middelen uit het project zijn een aantal nieuwe wikiwijs-arrangementen gemaakt,  waarin o.a. ook inzichten uit recent wetenschappelijk materiaal van de Rijksuniversiteit Groningen in zijn opgenomen. Daarnaast zijn in het project enkele docenten- en netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Hierbij opgeleverd beeldmateriaal is deels ook opgenomen in de arrangementen.  

Bovendien werd dit voorjaar door Nordwin College een speciale versie van een weidevogelbeheer app in gebruik genomen. Hiermee kunnen alle Nordwin College studenten het veld in om nesten en broedparen te registreren en te monitoren, net als de officiële nazorgers van de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW). Mocht deze pilot bij Nordwin College succesvol blijken, dan kan de BFVW de app beschikbaar stellen voor meer scholen en kaartgebieden. Inmiddels zijn er bij alle Nordwin locaties al MBO’s  en ook vmbo klassen met de app op weidevogel-excursie geweest. In de onderwijs- versie van de app zit ook een linkpagina naar nieuw educatief materiaal die steeds verder kan worden aangevuld met nieuw materiaal.  

DOORSTART
Het project Weidevogels heeft voor Nordwin College geleid tot een mooie samenwerking met nieuwe partners, zoals de BFVW.  Vanuit het project Grutsk op ús Greidefûgels  zal meer educatief materiaal over weidevogels worden opgeleverd. Daarnaast hopen we onze studenten vaker mee te nemen naar actuele ontwikkelingen in het weiland, zoals onlangs op de locatie Sneek.

Voor meer informatie over dit project en het vervolg, of voor feedback op de producten, kunt u een mail sturen naar de afdeling Projecten van Nordwin College: y.hoekstra@nordwincollege.nl