Nieuws

Nieuw dossier: Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop is in de 19e eeuw in Europa geïntroduceerd als sierplant, maar vormt nu een grote bron van overlast. Het nieuwe dossier ‘Japanse duizendknoop’ gaat in op vragen als: Hoe kan je een Japanse duizendknoop herkennen? Wat zijn de risico’s en hoe is de plant de bestrijden?

Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) komt oorspronkelijk uit Azië en is 200 jaar geleden naar Nederland gebracht als sierplant. In Azië heeft de plant natuurlijke vijanden maar in Europa is dit niet het geval, waardoor de plant bijna overal kan groeien. Door de enorme groeikracht verdringt het andere planten. De plant is zo sterk dat deze zelfs door beton, rioleringen en asfalt kan groeien.

Herkenning

De Japanse duizendknoop is een vaste plant met stevige wortelstokken. De stengels lijken enigszins op bamboe en kunnen wel drie meter lang kunnen worden. De plant groeit onder bijna alle omstandigheden goed. Plaatsen waar je de plant onder andere tegen kan komen zijn wegbermen, bosranden, braakliggende terreinen en tuinen. Meer informatie over de herkenning van de plant staan in het dossier.

Risico’s en bestrijding

De plant brengt grote risico’s met zich mee voor andere planten en dieren. Maar de plant veroorzaakt ook schade aan gebouwen en infrastructuur. Ook de bestrijding van de plant kost veel geld. Helaas is er nog geen wondermiddel om de plant te bestrijden. Wat belangrijk is als je de Japanse duizendknoop ziet is om zo snel mogelijk in te grijpen. Dit om te voorkomen dat de plant zich uitbreidt. Je zou daarbij kunnen denken aan de plant uit de grond te trekken of uit te graven.

Belangrijk is daarbij om de resten van de Japanse duizendknoop niet in de gft-bak of op de composthoop te gooien. Dit omdat kleine stukjes van de Japanse duizendknoop weer kunnen uitgroeien tot een nieuwe plant. De plant moet daarom bij het restafval.

Het nieuwe dossier 'Japanse duizendknoop' gaat dieper in op de problematiek die de soort met zich meebrengt en wat bijvoorbeeld gemeentes doen tegen deze woekeraar. Bovendien bevat het dossier nuttige bronnen en filmpjes met betrekking tot de Japanse duizendknoop.

(Bron foto: Bron Flickr, foto Maja Dumat)