Nieuws

Nieuw dossier klimaatadaptatie in de open teelten

Samenvatting
  • Regio
    Nederland
  • Onderwerp
    Akkerbouw, Tuinbouw, Klimaatadaptatie
  • Interessant voor
    Akkerbouwers, Vollegrondstuinders
Bekijk de bronnen
We krijgen vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Boeren en tuinders hebben hier direct mee te maken. Met name de open teelten zijn kwetsbaar, omdat ze letterlijk bloot staan aan weersinvloeden. Een nieuw dossier zet informatie over klimaatadaptatie in de open teelten op een rij.

Door de extreme weersomstandigheden afgelopen jaren, neemt de bewustwording voor klimaatverandering toe onder actoren in de open teelten. Er is veel bekend over de link tussen klimaat- en weersomstandigheden en de kwetsbaarheden van specifieke gewassen. In het nieuwe dossier ‘klimaatadaptatie in de open teelten’ worden deze documenten ontsloten, zodat ze beter vindbaar zijn voor de betrokkenen en andere geïnteresseerden.

Kennis op Maat project

Het dossier is een resultaat van het Kennis op Maat project KANO (Klimaatadaptatie Netwerken Open teelten). Doordat informatie gebundel is, kun je beter inzicht krijgen in de problematiek. Het kan helpen bij oplossingen om teelten meer klimaatadaptief te maken.

Klimaatadaptatie

In het dossier klimaatadaptatie in de open teelten vind je uiteenlopende documenten en filmpjes. Het dossier gaat in op de klimaatverandering en -scenario’s zelf, de risico’s die dit meebrengt voor gewassen (via de stresstest, zie de video hierboven) en hoe je daar als teler mee om kunt gaan om de risico’s beheersbaar te houden.

Daarnaast is er er aandacht voor perspectieven van verschillende belanghebbenden. Hoe gaan zij om met het probleem, welke aanpak kiezen ze? Bruikbaar materiaal, zoals kennisproducten en presentaties zijn terug te vinden vanuit uiteenlopende klimaat en landbouw projecten. Tot slot vind je er links naar specifieke projecten.

(Bron foto: Henk van Ruitenbeek)