Nieuws

Nieuw dossier: Multidisciplinaire voedselinnovatie

Om tot succesvolle productinnovatie te komen is een multidisciplinaire aanpak essentieel. Het nieuwe dossier 'Multidisciplinaire voedselinnovatie' gaat specifiek in op innovatie binnen de voedselindustrie.

Samenwerking tussen stakeholders van verschillende disciplines is van groot belang voor een multidisciplinaire aanpak. Het begrijpen van het perspectief van de consument is hierbij essentieel om tot een succesvolle innovatie te komen. Het dossier Multidisciplinaire voedselinnovatie presenteert een aantal theorieën over productontwikkeling en communicatie op het gebied van multidisciplinair innoveren in de voedselindustrie. Het dossier is het resultaat van een WURKS-project (Wageningen University and Research Knowledge Sharing).

Modellen

Siet Sijtsema, onderzoeker op het thema Consument & Keten, illustreert een aantal modellen in het dossier die gebruikt kunnen worden om consumenten beter te begrijpen. Zo legt het Food Perception Model uit welke vier aspecten bepalend zijn voor het vormen van de perceptie van de consument ten aanzien van voedsel. Het Total Food Quality Model wordt gebruikt om te begrijpen waarom consumenten bepaalde keuzes maken. Het begrijpen van consumentengedrag is belangrijk voor een succesvolle productontwikkeling.

Communicatie

Om een multidisciplinaire aanpak te laten slagen is het creëren van interne en externe communicatie van belang. Interne communicatie vindt plaats tussen verschillende disciplines binnen een organisatie. Externe communicatie gaat over de communicatie tussen verschillende stakeholders inclusief de consument. Belangrijke 'communication enablers', factoren die bijdragen aan effectieve communicatie worden uitgelegd in het dossier.

(Bron foto: Wageningen University & Reserach)

Links

(3)