Nieuws

Nieuw dossier: Stikstof

Wat is stikstof en waarom is de uitstoot daarvan nou zo'n probleem? Wie stoot stikstof uit en wat zijn maatregelen die genomen kunnen worden? Het nieuwe dossier Stikstof van Groen Kennisnet geeft antwoord op deze vragen. Ook vindt u in het dossier relevante publicaties en wordt u op de hoogte gehouden van het laatste nieuws over stikstof.

De uitstoot van stikstof, het Programma Aanpak Stikstof (PAS), bouwprojecten die stil liggen, boerenprotesten, in twijfel getrokken meetmethoden van het RIVM en ga zo maar door. Wie de afgelopen weken het nieuws bijgehouden heeft, kan er niet omheen: het stikstofprobleem. Lees er alles over in het nieuwe dossier Stikstof.

Stikstof

Het dossier begint met de uitleg over stikstof. Bijna 80% van onze lucht bestaat uit stikstof. Dit is geen probleem. Het is de stikstof die uitgestoten wordt door toedoen van de mens waar het om gaat. Hierbij worden ammoniak (NH₃) en stikstofoxiden (NOx) gevormd die in grote mate een probleem zijn voor de natuur en de biodiversiteit. Ammoniak komt vooral uit mest in de veeteelt. Stikstofoxiden zijn vooral afkomstig van industrie en verkeer. Bijna 61% van de totale Nederlandse stikstofuitstoot komt van de landbouw, maar ook het wegverkeer (15%), de industrie (9%), het niet-wegverkeer (6%) en huishoudens en kantoren (6%) zijn grote uitstoters.

Boerenprotesten

In september en oktober zijn er een aantal boerenprotesten geweest. Hiervoor waren meerdere aanleidingen. Zo was er de uitspraak van D66 Kamerlid Tjeerd de Groot die het idee opperde de veehouderij te halveren. Zo zou de stikstofuitstoot beperkt kunnen worden zodat er meer ruimte zou kunnen komen voor woningbouw. Ook was er vanuit de boeren kritiek op het beleid van provincies, de overheid en de stikstofmetingen van het RIVM.

Maatregelen

In het dossier Stikstof wordt het probleem verder uitgelicht en worden eventuele maatregelen genoemd. De stikstofuitstoot zal namelijk omlaag moeten om aan de richtlijnen te voldoen. Nu het PAS niet meer in werking is, is het verkrijgen van een vergunning bijna niet meer mogelijk en zit Nederland wat betreft stikstof nu 'op slot'. In het adviesrapport ‘Niet alles kan’ van de commissie Remkes staan mogelijke maatregelen genoemd, zoals het inkrimpen van de veestapel en een verlaging van de maximumsnelheid. De vraag is echter of de plannen juridisch haalbaar zijn.

Actueel

Een oplossing vinden voor het stikstofprobleem is niet makkelijk. Het kabinet en de provincies zijn er nog niet uit hoe het stikstofprobleem opgelost moet worden. Voor het einde van het jaar zullen het kabinet en provincies meer duidelijkheid moeten geven.

Duitsland heeft ook Natura 2000 gebieden aangewezen, in totaal zo'n 5200 gebieden met een oppervlakte van 3.325.448 ha, 15,5% van het landoppervlak, waarvoor Europese stikstofnormen gelden. Maar de Duitse interpretatie van de Europese regelgeving met een drempelwaarde van 100 g (7 Mol) N/ha/ jaar lijkt juridisch niet haalbaar.

Ter vergelijking: In Nederland zijn 160 Natura 2000 aangewezen: 13,3% van het landoppervlak. Voor Nederland geld een drempelwaarde van 1,0 mol/ha/jaar. Wanneer er geen depositieruimte meer is worden die waarde verlaagd naar 0,5 mol/ha/jaar. 

Het dossier Stikstof van Groen Kennisnet houdt u op de hoogte van het laatste nieuws over stikstof. Hou het dossier dus goed in de gaten voor de actuele informatie. Naast nieuws staat er in het dossier ook veel achtergrondinformatie in de vorm van rapporten, factsheets en andere informatiebronnen. Ook video’s maken onderdeel uit van het dossier.

(Bron foto: Shutterstock)