Nieuws

Nieuw dossier Voedsel en Klimaat

De klimaatconferentie in Parijs zette de schijnwerper op de dringende kwestie van de opwarming van de aarde. Hoe past onze voedselproductie in dit verhaal? Groen Kennisnet presenteert het dossier Voedsel en Klimaat.

Broeikasgas in de keten

Broeikasgassen uit voedselsystemen nemen wereldwijd ongeveer een kwart van de totale uitstoot voor hun rekening. Hiervan is weer een kwart door de consument te beïnvloeden (inkoop, bewaren, bereiden. weggooien). Primaire producenten, voedselverwerkende industrie, transport, supermarkten en horeca zijn verantwoordelijk voor het overige deel (Voedingscentrum). Ons voedsel vindt bovendien zijn oorsprong in vele continenten. Deze feiten laten zien dat het thema 'Voedsel en Klimaat' een complex verhaal is met vele actoren.

Minder vlees, minder verspilling

De Nederlandse overheid neemt verschillende acties, op nationaal en internationaal niveau, om duurzame voedselproductie en consumptie te beïnvloeden. Door voorlichting (via Voedingscentrum, MilieuCentraal) en het onderwijs vind de informatie zijn weg naar 17 miljoen individuele Nederlanders. De centrale boodschap luidt: minder vlees eten, minder voedsel weggooien. Ook 'gewoon gezond eten' heeft een gunstig effect op het klimaat. Als alle Nederlanders de Schijf van Vijf in praktijk brengen, dan levert dit 20% minder CO2 dan in het gebruikelijke voedingspatroon (Voedingscentrum).

Dossier Voedsel en Klimaat

Groen Kennisnet verzamelde actuele feiten, achtergrondinformatie en video's over duurzame voedselproductie, met een focus op de uitstoot van broeikasgassen. Lees het Dossier Voedsel en Klimaat.

(Bron foto: Shutterstock)

Publicaties

(1)