Nieuws

Nieuw format voor boomveiligheidscontroles

Een door CROW ontwikkeld standaarduitwisselingsformaat voor boomveiligheidscontroles is sinds kort beschikbaar. Zo kunnen gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor hun bomen, hun gegevens makkelijker uitwisselen. De betrouwbaarheid van rapportage wordt daardoor beter.

Boomeigenaren in Nederland dragen zorgplicht voor hun bomen. Ze moeten zorgen dat ze geen overlast veroorzaken of een gevaar vormen voor de omgeving. Dit betekent dat zij hun bomen regelmatig moeten controleren. De Richtlijn Boomveiligheidsregistratie (BVR), zoals door CROW is ontwikkeld in 2014, is een handreiking voor deze controle. Die richtlijn geeft aan wat je moet controleren en welke gegevens je moet rapporteren.

Uitwisseling

Om die gegevens makkelijker uit te kunnen wisselen, is door CROW een standaarduitwisselingsformaat voor boomveiligheids- controles (SUF-BVC) ontwikkeld. Dit format maakt import en export van controlegegevens makkelijker, schrijft Vakblad Boomzorg in het artikel 'Nieuw in bomenland: uitwisselingsformat boomveiligheidsgegevens'.

Het SUF-BVC laat zien hoe dit gegevensuitwisselingsbestand voor de boomveiligheidscontrole is opgebouwd. Softwareleveranciers kunnen hun beheer- en inspectiesoftware op basis van dit format standaardiseren. Gemeenten, provincies en andere boomeigenaren, die boomcontroles uitvoeren, kunnen hun gegevens zo efficiënt opslaan en uitwisselen.

Opleiding

Boomveiligheidscontroleurs moeten in Nederland opgeleid worden volgens de richtlijnen van de CROW. De examenstandaard van opleiding voor boomveiligheidscontroleurs, zoals die door IPC Groen wordt uitgevoerd, is aangepast aan de richtlijnen.

Het vakblad besteedt in een tweede artikel 'Dubbel goede scholing voor avontuurlijk beroep' aandacht aan een andere opleiding: De opleiding voor European Tree Worker (ETW) zoals Helicon Opleidingen die aanbiedt in samenwerking met IPC Groen en het praktijkcentrum Bomen. Een European Tree Worker voldoet aan aan de Europese staandaard voor boomverzoring. Helicon biedt leerlingen de mogelijkheid naast de reguliere opleiding voor boomverzorging ook het Europese ETW-certificaat te halen.

(Bron foto: Thinkstock)