Nieuws

Nieuw lespakket over kringlooplandbouw

Cows grazing in a green meadow in summer - Marijs via Shutterstock
Bron foto: Marijs, Brandportal WUR (Shutterstock license)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Lespakket kringlooplandbouw
  • Interessant voor
    Onderwijs
Bekijk de bronnen
Wat wordt ons voedselsysteem in de nabije toekomst? Gaan veehouders en akkerbouwers samenwerken om zo duurzaam tot een gezamenlijk verdienmodel te komen? En hoe doe je dat dan? En op welke wijze kun jij met je studenten of voor jezelf hier mee aan de slag.

In dit lespakket helpen een aantal onderzoekers en veehouders jou om hiermee verder te komen. Het uiteindelijke doel is om ook jouw oplossing onderdeel te laten zijn van het voedselsysteem van de toekomst. Durf jij op jouw school die uitdaging aan!

Kijk mee met Imke de Boer naar een revolutionair nieuw beeld. Met Rudy Rabbinge over visie vanuit de politiek, De practor kringlooplandbouw over de rol van de akkerbouw. Veehouders Frank Post en Geert Stevens over hoe zij hun bedrijf praktijk klaar maken voor de toekomst. En natuurlijk ook het beeld vanuit de NAJK en de accountantsbureaus over verdienmodellen.

Duik mee in de wereld van de kringlooplandbouw!

Miriam van Bree & Cor Duim

Praktijkcluster Agro en Dier

Bronnen

(1)