Nieuws

Nieuw museum voor oude melkveerassen in Aartswoud

In het West-Friese dorp Aartswoud komt een levend museum voor oude melkveerassen in een oude stolpboerderij. Mensen met een verstandelijke handicap kunnen hier wonen en werken. De Stichting Rundveemuseum Aat Grootes wacht alleen nog op de nodige vergunningen.

Rundveemuseum Aat Grootes

Het museum heeft drie doelen:

  ● Instandhouding van de oude stolpboerderij.
  ● Behoud van oude melkveerassen.
  ● Laten wonen en werken van mensen met een verstandelijke beperking.

De stolpboerderij is een voorbeeld van een vrijwel gaaf bewaarde 19e eeuwse boerderij. Het gebouw is van grote historische waarde, maar slecht onderhouden. De boerderij wordt gerestaureerd en opnieuw ingedeeld. In het voorhuis kan een begeleider of begeleidend echtpaar wonen. In de stolp wonen de medewerkers. Deze medewerkers zijn mensen met een verstandelijke beperking. Zij verzorgen de koeien en kunnen bijvoorbeeld koffie en ijs serveren. Een nieuw te bouwen potstal, met educatief centrum, biedt onderdak aan de koeien.

Plannen en financiering

Bij het plan zijn drie partijen betrokken:

  • Stichting Monumentale Bouwkunst verzorgt de restauratie en inrichting van de boerderij.
  • Stichting Rundveemuseum Aat Grootes bouwt de stal met educatief centrum en koopt vee.
  • De Prinsenstichting in Purmerend ondersteunt de toekomstige bewoners van de boerderij.

De financiering van de plannen is rond, mits er dit jaar nog begonnen wordt met de bouw. Maar de vergunningen laten nog op zich wachten.


(Bron foto: Rundveemuseum.nl)