Nieuws

Nieuw Normenboek Gemeentelijk Groen

Wageningen Environmental Research heeft een nieuw boek uitgebracht met tijd- en kostennormen voor aanleg en beheer van gemeentelijk groen: het Normenboek Gemeentelijk Groen.

Sinds 2006 geeft Wageningen Environmental Research iedere twee jaar een nieuwe versie van het Normenboek Natuur, Bos en Landschap uit, met daarin tijd- en kostennormen voor het beheer van natuur, bos en landschapselementen. Het Normenboek NBL werd en wordt ook door veel gemeenten aangeschaft. Bij die gemeenten bleek ook een grote behoefte aan vergelijkbare normen voor het beheer van stedelijk groen. Wageningen Environmental Research is daarom nieuwe normen gaan verzamelen over het beheer van groen in de stedelijke omgeving. De inspanningen hebben uiteindelijk geleid tot een nieuw normenboek: het Normenboek Gemeentelijk Groen.

Normenboek

Het Normenboek Gemeentelijk Groen bevat tijdnormen voor allerlei werkzaamheden in het groen, van maaien van gazons met verschillende soorten machines tot het schoffelen onder diverse omstandigheden en het snoeien van bomen. Daarnaast zijn de kosten voor de werkzaamheden in euro's berekend op basis van uurtarieven voor arbeid en machines en kosten van materialen.

Het nieuwe normenboek van 124 pagina's is gemaakt voor beheerders van openbaar groen in de ‘stedelijke omgeving’ zoals gazons, bermen, plantenperken en struiken. De normen kunnen gebruikt worden door de gemeenten, bijvoorbeeld om het werk te plannen en te begroten, maar ook door loonwerk- en hoveniersbedrijven die veel van het werk in het groen uitvoeren.

Wie meer informatie wil over het nieuwe normenboek voor gemeentelijk groen kan kijken op de website www.normenboek.nl

(Bron foto: Thinkstock)