Nieuws

Nieuw online leermateriaal over Agro Food Robotica

Groen Kennisnet stelt online leermateriaal beschikbaar voor mbo- en hbo-studenten die zich willen verdiepen in de beginselen van Agro Food Robotica. De nieuwe Wiki is het resultaat van een WURKS-project.

Robotisering wordt steeds belangrijker in de agrofoodsector. Daarom is het ook belangrijk om studenten in het groene onderwijs meer te leren over het gebruik van robotica bij teelt, oogst, opslag en andere verwerkingshandelingen.

Achtergrond en doelgroepen

Het digitale leerboek is samengesteld door Ard Nieuwenhuizen, die verbonden is aan de Plant Sciences Group van Wageningen University & Research. Het is het eerste resultaat van de nauwere samenwerking tussen WUR en het groene onderwijs op het gebied van Agro Food Robotica.

De Wiki richt zich in de eerste plaats op mbo en hbo-studenten en docenten die willen leren over het gebruik van robotica in de tuin- en akkerbouw. Het materiaal kan echter ook interessant zijn voor telers en veredelingsbedrijven.

Gebruikers kunnen in de Wiki lesmateriaal en ondersteunend filmmateriaal vinden, zodat ze zich de beginselen van robotica eigen kunnen maken.

Modules

De Wiki bestaat uit verschillende modules die zowel theoretisch als praktisch uitleg geven over gangbare en innovatieve robotica in de agrofoodsector. Deels gaan deze over de verwerking van camerabeelden en beeldanalyse, deels over verschillende roboticatechnieken, zoals sensoren en controls.

De modules zijn opgebouwd uit tekst en/of filmmateriaal, en gaan vergezeld van werkmodules. Deze bevatten opdrachten en praktijkvoorbeelden om direct mee aan de slag te gaan. Daarbij wordt ook uitleg gegeven over de code Python waarin veel van de beeldverwerking, deep learning en robotica-algoritmes zijn geschreven.

(Bron foto: Shutterstock)