Nieuws

Nieuw online leermateriaal over voedseltransitie

Vanaf 26 maart 2020 is online lesmateriaal over Voedseltransitie beschikbaar op Groen Kennisnet. Het lesmateriaal bevat leerstof over verduurzaming van het Nederlandse voedselsysteem en kan gebruikt worden door docenten uit het Voortgezet Onderwijs en MBO.

Docenten in het Voortgezet Onderwijs en MBO kunnen gebruik maken van de wiki voedseltransitie. De wiki bestaat uit twee delen met in totaal zes lessen. De zes lessen bevatten een powerpoint-presentatie, werkbladen waarmee de leerlingen aan de slag kunnen en achtergrond informatie. En handig voor docenten is dat er een printbare docentenhandleiding is toegevoegd.

Huidige voedselsysteem

Het eerste deel van de wiki bestaat uit twee lessen waarin het huidige voedselsysteem wordt besproken. In de eerste les gaan leerlingen aan de slag met de vraag wat een voedselsysteem is en hoe het huidige voedselsystem eruit ziet. De tweede les gaat over duurzaamheid van het voedselsysteem. Er wordt dieper ingegaan op het begrip duurzaamheid en welke problemen er zijn rondom de voedselvoorziening. De leerling wordt uitgedaagd om na te denken over de gevolgen van het huidige voedselsysteem.

Toekomstbestendige voedselsysteem

Deel 2 bestaat uit vier lessen die gaan over een toekomst bestendig voedselsysteem. Er wordt dieper ingegaan op lokaal voedsel (les 3), korte ketens (les 4), eiwittransitie (les 5) en hoe we reststromen kunnen benutten (les 6). In les 3, over lokaal voedsel, zijn opdrachten gebaseerd op Flevoland, maar indien gewenst zijn deze eenvoudig te vervangen voor casussen elders in het land.

In les 4 over korte ketens denken leerlingen na of ze weten waar hun eigen voedsel vandaan komt. Les 5 bevat een aantal video’s die dieper ingaan op de milieu-impact van voedsel en mogelijke oplossingen om de milieu-impact te beperken. Deze video’s zijn mooie video’s om te gebruiken als lesmateriaal. Les 6 gaat dieper in op het tegengaan van voedselverlies.

Het lesmateriaal Voedeltransitie is ontwikkeld in het kader van het project ‘Verduurzamen van de voedselketen; wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!’, mede mogelijk gemaakt door het kennisprogramma DuurzaamDoor. De projectpartners zijn: DuurzaamDoor, Provincie Flevoland, Wageningen UR, Vereniging Flevofood, Jong Leren Eten Flevoland, IVN Natuureducatie, Aeres MBO Almere & Aeres Hogeschool Almere.

Meer leermateriaal

Wie meer wil weten over voedselverspilling kan gaan naar een eerder gemaakt dossier voedselverspilling, tevens bruikbaar voor het MBO.

Verder is op de pagina digitaal lesmateriaal een overzicht te vinden van vrij toegankelijk digitaal lesmateriaal over allerlei onderwerpen in de vorm van wiki's, dossiers en lesbrieven.

(Bron foto: Shutterstock)

Links

(3)