Nieuws

Nieuw standaardwerk over ziekten en plagen bij bloembollen

Dit op 24 mei verschenen boek is een nieuw standaardwerk voor de bloembollensector en geeft voor alle belangrijke bolgewassen aan welke ziekten, plagen en afwijkingen erin voorkomen, wat de onderliggende oorzaak is en wat eraan gedaan kan worden

Op donderdag 24 mei 2018 heeft Piet Boonekamp, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging (KNPV), het eerste exemplaar van het boek Ziekten en plagen bij bloembollen in ontvangst genomen. Het boek werd uitgereikt door André Hoogendijk, voorzitter van Stichting Bollenacademie, tijdens de voorjaarsvergadering van de KNPV in Wageningen. Het boek is een nieuw standaardwerk voor de bloembollensector en geeft voor alle belangrijke bolgewassen aan welke ziekten, plagen en afwijkingen erin voorkomen, wat de onderliggende oorzaak is en wat eraan gedaan kan worden

Hoogendijk: “We zijn bijzonder trots op dit boek. De sector heeft hiermee voor zichzelf echt een monument neergezet. Niet alleen door de omvang van het boek, maar met name door meer dan 100 jaar aan kennis die erin is samengekomen.” Het boek weegt 1,9 kilo en bestaat uit ruim 600 pagina’s met in totaal meer dan 500 foto’s. Het boek is een geheel herziene uitgave van de twee delen Ziekten en afwijkingen in bolgewassen, waarvan de laatste uitgave stamt uit het jaar 2000. Voor dit nieuwe boek zijn de twee delen samengevoegd tot één uitgave voor alle bolgewassen. Meer dan 50 nieuwe ziekten en plagen zijn toegevoegd en bestaande informatie is aangevuld en herschreven door de betrokken gewasonderzoekers van Wageningen University & Research, business unit Glastuinbouw & Bloembollen.

Ziekten en plagen bij bloembollen is bedoeld voor ondernemers, werknemers, adviseurs en toeleveranciers in de bloembollensector, voor docenten en studenten in het groen onderwijs en voor andere geïnteresseerden. Het boek is een gebonden hardcover uitgave en is verkrijgbaar via de webshop van het Ontwikkelcentrum. Het boek is ook tijdens kantooruren te koop op het kantoor van de KAVB in Hillegom. De publicatie van het boek is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Colland Arbeidsmarkt.

Stichting Bollenacademie

Stichting Bollenacademie is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en teeltadvies met als doelen om een goed scholingsaanbod te realiseren voor studenten en werkenden, om het reguliere bloembollenonderwijs verder te ontwikkelen en om de instroom in het onderwijs en de deelname aan scholing voor werkenden in de sector te bevorderen.

(Bron foto: Bollenacademie )