Nieuws

Nieuwe bestrijdingsmethoden Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop heeft een enorme groeikracht en is lastig te bestrijden. Nieuwe methoden zoals injectie met heet water of elektrocutie lijken goed te werken. In Wageningen-Hoog pakken vrijwilligers het grondig aan door planten herhaaldelijk te verwijderen. Een uitputtingsslag die ze winnen door vol te houden.

Aziatische duizendknopen - er zijn drie soorten Japanse duizendknoop (Fallopia japonica), Sachalinse (Fallopia sachalinensis) en Boheemse duizendknoop ((Fallopia x bohemica (F. japonica x sachalinensis)) - vormen een groeiend probleem. De planten hebben een enorme groeikracht. Door hun groeikracht kunnen ze schade veroorzaken aan verhardingen, aan bouwkundige elementen of de stabiliteit van oevers en waterkeringen. Bovendien zijn ze erg dominant, waardoor inheemse plantensoorten verdrongen worden.

Heet water

De bestrijding van deze invasieve soort is lastig en houdt de gemoederen bezig. Vier verschillende vakbladen besteden recent aandacht aan de mogelijke aanpak van deze soort. In een artikel in het vakblad Grondig werden een aantal nieuwe methoden besproken zoals injectie met heet water en elektrocutie. In een artikel in Vakblad Natuur, Bos en Landschap werd aandacht besteed aan een meerjarige praktijkproef in gebieden van de waterschappen De Dommel en Aa en Maas. Vakblad Stad+Groen tekende de ervaringen van een vrijwilligersgroep in Wageningen-Hoog op.

Voor de bestrijding van de duizendknopen is geen pasklaar antwoord dat overal kan worden herhaald, schrijft vakblad Grondig. Het hangt af van de locatie wat mogelijk is. Hoe groot of hoe oud is de haard bijvoorbeeld? De meeste methoden gaan uit van uitputting van de plant: frezen, begrazing of maaien. In het artikel in het vakblad worden een paar nieuwe methoden beschreven. De injectie met heet water lijkt veelbelovend. Na behandeling is 90% van de planten verdwenen. Voor injectie moet je het water verwarmen tot zo'n 90 °C. Tijdens het injecteren moet het water minstens 60 °C zijn. Per vierkante meter heb je 250 liter water nodig.

Afgraven en omkeren

Andere goede methoden zijn het afgraven van de grond of de inzet van glyfosaat, zo wordt benadrukt in het artikel uit Grondig. Glyfosaat kun je toedienen via injectie of bladbespuiting. Het beste werkt dit medio september omdat dan de sapstroom omlaag gaat. Een nadeel is dat je het effect van die behandeling pas in het volgende voorjaar ziet. Het middel lijkt op oudere planten beter te werken dan op jongere planten.

Vakblad Natuur, Bos en Landschap gaat in een artikel in op een meerjarige praktijkproef bij de waterschappen De Dommel en Aa en Maas waarin gekeken werd welke bestrijdingmethoden het best werken. Hierbij werd niet alleen gekeken naar het effect, maar ook naar de kosten en of het past in het beheer. Als bestrijdingsmethoden werden begrazen, maaien en afvoeren, afdekken, ontgraven en de boven- en ondergrond omkeren uitgevoerd.

Bij het omkeren van de boven- en ondergrond wordt besmette grond afgegeraven en opzij gezet. Vervolgens wordt diepere grond uitgegraven en opzij gezet. De besmette grond wordt in het gat gezet en daarbovenop kom de diepere schone grond. Maar de wortels van duizendknopen zitten soms erg diep, tot 2 meter.

Het ontgraven en omkeren lijken effectieve methoden, schrijft het vakblad. Voordeel van het omkeren van de grond is dat je met een gesloten grondbalans werkt. Nadeel is dat deze methode arbeidsintensief en duur is. Intensief maaien en afvoeren lijkt een goed alternatief, mits je dat lang genoeg volhoudt. Ook langjarig begrazen kan tot uitputting van de wortels leiden.

Uitputtingsslag

Een vrijwilligersgroep in Wageningen-Hoog put de planten op een andere manier uit. De groep weet de duizendknoop in de hand te houden door consequent de plant te blijven verwijderen. Het is een uitputtingsslag die je wint als je maar volhoudt, zeggen ze in een artikel in Stad+Groen.

Wanneer ze Japanse duizendknoop vinden, wordt die eerst uitgetrokken. Een week later komt de duizendknoopbrigade op dezelfde plek terug om nieuwe scheuten los te trekken en uit te graven. Daarvoor gebruiken ze de spitgreep. Die aanpak wordt over langere tijd herhaald, net zolang tot de duizendknoop verdwenen is.

(Bron foto: Flickr Maja Dumat - Creative Commons Licence BY 2.0)

Publicaties

(5)