Nieuws

Nieuwe bossen en houtteelt in de belangstelling

Staatsbosbeheer presenteert plannen voor de aanleg van nieuwe bossen om te kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen in Nederland.

Omdat de bossen een belangrijke rol spelen bij de vraag naar biomassa is het interessant om het bosbeheer en de houtteelt nader onder de loup te nemen.

In het Vakblad Natuur, Bos, Landschap wordt in een aantal artikelen ingegaan op deze onderwerpen. Welke rol de houtteelt in Nederland speelt en hoe die er over 50 jaar zou kunnen uitzien, hoe de vraag naar hout en het aanbod eruit ziet, hoe je dit kunt meten etc.