Menu
Nieuws

Nieuwe bossen en houtteelt in de belangstelling

Staatsbosbeheer presenteert plannen voor de aanleg van nieuwe bossen om te kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen in Nederland.

false