Nieuws

Nieuwe dossiers verdienmodellen op de website toolbox voor biodiversiteit

Honingbij op bloem - Myléne via Pixabay
Bron foto: Mylene2401 (Pixabay licentie)
Samenvatting
  • Regio
    Nederland
  • Onderwerp
    Verdienmodellen voor biodiversiteit
  • Interessant voor
    Ondernemers
Bekijk de bronnen
De website Toolbox voor biodiversiteit biedt een overzicht van de kennis en ontwikkelingen rondom biodiversiteitsherstel. Aan deze toolbox zijn nu acht nieuwe dossiers toegevoegd over verdienmodellen voor biodiversiteit met praktijkvoorbeelden. Veel agrariërs willen graag bijdragen aan het verbeteren van biodiversiteit, maar zijn onzeker over de kosten en het terugverdienen daarvan. De dossiers bieden deze boeren de nodige ondersteuning.

Het realiseren van verdienmodellen voor boeren en andere grondeigenaren die biodivers willen ondernemen is een belangrijke factor om succesvol biodiversiteit te herstellen. Alle nieuwe dossiers kun je vinden op de pagina Toolbox voor biodiversiteit, onder de kop Verdienmodellen. Lees hieronder verder voor een aantal voorbeelden van verdienmodellen die je kunt vinden op de website.

Stapeling van beloningen

Op basis van de biodiversiteitsmonitoren wordt op verschillende plekken gewerkt aan een stapeling van beloningen. De stapeling van beloningen wordt bereikt doordat verschillende partijen vanuit de voedselketen, het bedrijfsleven en de overheid agrarische ondernemers belonen voor hun inzet voor biodiversiteit.

Beloning via keurmerken

Terwijl er aan biodiversiteit gewerkt wordt, kan de financiering daarvan soms door de markt gedekt worden via keurmerken. Dit is natuurlijk erg voordelig! Dit dossier laat zien welke keurmerken het herstel van biodiversiteit bevorderen en ook (financieel) voordelen bieden.

Fondsen voor biodiversiteit

Verschillende fondsen ondersteunen op hun eigen manier biodiversiteitsherstel. In dit dossier lees je meer over de verschillende fondsen en hoe zij de biodiversiteit helpen te herstellen.

Bouwen voor biodiversiteit

Je zou het niet denken, maar ook gebouwen zijn belangrijk voor biodiversiteit. Ze kunnen dieren voorzien van nestplekken en beschutting. Kijk maar naar de zwaluwen die zich nestelen onder de dakpannen. Of een huismus die gebruik maakt van een neststeen in de muur. Met de huidige bouwopgave ligt er een uitdaging, maar ook mooie kansen om de stedelijke omgeving hand in hand te laten gaan met natuur. Ook zijn er genoeg mogelijkheden om recreatie te verbinden met biodiversiteit. Zo worden de natuur én de mens hier een stukje rijker van! In het dossier zijn verschillende voorbeelden te vinden van projecten die op deze manier bouwen voor én aan biodiversiteit.

Business case voor natuurinclusieve landbouw

Een business case voor boeren die zich inzetten is van groot belang voor het bevorderen van de natuurinclusieve landbouw. Op verschillende plaatsen in Nederland wordt er gewerkt aan de benodigde business case, zodat het voor natuurinclusieve boeren mogelijk is geld te verdienen aan hun inzet voor biodiversiteit. Deze business case wordt in veel gevallen bereikt door het stapelen van beloningen vanuit verschillende hoeken, met een hogere productprijs vanuit de keten, aangevuld met beloningen vanuit overheidspartijen.