Nieuws

Nieuwe editie handboek snijmaïs verschenen

Ook in deze editie van het handboek staat actuele informatie over teelt, oogst, voedingseigenschappen en de economische aspecten van snijmaïs.

Het Handboek Snijmaïs is in opdracht van het Productschap Zuivel gemaakt door Wageningen UR Livestock Research en het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO).

Rendement

Volgens de begeleidende pagina op de website van Wageningen UR is snijmaïs na gras het belangrijkste gewas in de Nederlandse melkveehouderij. Een optimale teelt en benutting van dit gewas zijn daarmee van belang voor het rendement van de sector. Een actueel en compleet overzicht van de nieuwste informatie kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

Recente Ontwikkelingen

In het handboek snijmaïs zijn de meest recente ontwikkelingen en onderzoeksresultaten verwerkt door deskundigen van het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving en Wageningen UR Livestock Research. De inhoud van het handboek wordt jaarlijks aangepast.

Verschillende media

Het handboek kan per hoofdstuk worden gelezen of gedownload via de website van Wageningen UR. Daarnaast is het Handboek Snijmaïs ook verkrijgbaar in boekvorm, zowel in paperback als in hardcover.


(Bron foto: Thinkstock)