Nieuws

Nieuwe factsheet over Vruchtwisselingsopties met voedergewassen op melkveebedrijven

In een deskstudie verkenden Wageningse onderzoekers de mogelijkheden om de voederwaardeproductie van eiwit- en energiegewassen op melkveebedrijven te verbeteren. Uit het onderzoek blijkt dat het mogelijk is om de voederproductie van eigen land en de bodemkwaliteit te verhogen binnen de derogatievoorwaarden met tussengewassen en andere teelten dan gras en maïs.

Aanpassingen aan het bouwplan kunnen bijdragen aan energie of eiwit uit eigen voer of bijdragen aan andere doelen, waaronder koolstofopslag, bodemkwaliteit, biodiversiteit of kringlooplandbouw. De studie van Wageningen University & Research geeft daarbij de technische mogelijkheden aan. Het onderzoek geeft aan dat de voederbiet een kansrijke vervanger is voor maïs. Het verhoogt de energie- en eiwitproductie en de droge stofopname van eigen bedrijf. De melkproductie van het vee neemt in geringe mate af, maar daarvoor is wel minder aankoop van voer met een hoog percentage darmverteerbaar eiwit (DVE) nodig.

De onderzoekers stellen dat de keuze voor andere bouwplannen sterk afhangt van de voederbehoefte en opzet van het bedrijf. Binnen die randvoorwaarden en de mogelijkheden op de percelen van het bedrijf zal de melkveehouder de voederproductie kunnen optimaliseren.

De samenvatting van de deskstudie leest u in deze factsheet.

De uitgebreide resultaten zijn te vinden in het rapport “Verkenning vruchtwisselingsopties met voedergewassen op melkveebedrijven”.